Konsultacje społeczne ws. inwestycji na dworcu w Częstochowie

Konsultacje społeczne ws. inwestycji na dworcu w Częstochowie

10 listopada 2017 | Źródło: PKP S.A.
PODZIEL SIĘ

Na początku przyszłego tygodnia odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące inwestycji na stacji Częstochowa. Na spotkanie zapraszani są wszyscy zainteresowani przyszłością dworców: pasażerowie, lokalne społeczności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Fot. Yarl | Wikimedia Commons

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkań określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi.

Najbliższe warsztaty odbędą się 14 listopada o godz. 17:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres warsztaty@pkp.pl, w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji).

Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane.

PODZIEL SIĘ