Po III kwartałach Grupa ZUE ze stratą 12,1 mln zł

Po III kwartałach Grupa ZUE ze stratą 12,1 mln zł

08 listopada 2017 | Źródło: Grupa ZUE
PODZIEL SIĘ

Grupa ZUE zanotowała w III kwartale 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 125,6 mln zł (wyższe o 6% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej oraz 116% w stosunku do wypracowanych w pierwszym półroczu tego roku). Wynik brutto na sprzedaży wyniósł 9,6 mln zł a zysk netto 2,8 mln zł.

Fot. Grupa ZUE

Narastająco po trzech kwartałach 2017 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 233,5 mln zł, a wynik brutto na sprzedaży 3,8 mln zł. Grupa odnotowała po trzech kwartałach stratę netto na poziomie 12,1 mln zł, zmniejszając tym samym stratę z pierwszego półrocza.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży w III kwartale miało głównie wpływ wejście w fazę realizacji nowo pozyskanych kontraktów z aktualnej perspektywy unijnej. Kontrakty te w poprzednich okresach nie generowały jeszcze znaczących przychodów ze względu na początkowy etap ich organizacji. W fazę realizacji sukcesywnie wchodzą i będą wchodzić kolejne kontrakty, m.in. cztery pozyskane w okresie lipiec–październik 2017 r. kontrakty kolejowe w konwencji „projektu-buduj” na łączną kwotę 1,1 mld zł netto.

W III kwartale grupa po raz pierwszy w tym roku w pełni wykorzystywała utrzymywane w poprzednich okresach zasoby ludzkie i sprzętowe. Nie ponosiła więc kosztów gotowości potencjału, które były głównymi czynnikami straty pierwszego półrocza. Dzięki przyjętej przez zarząd strategii utrzymania zatrudnienia Spółka ma zapewnioną własną obsługę kadrową na prowadzonych kontraktach. W związku z sukcesywnie powiększanym portfelem zamówień spółka nadal prowadzi rekrutację pracowników i rozbudowuje park maszynowy.

Grupa pozytywnie ocenia perspektywy na kolejne okresy, w tym IV kwartał bieżącego roku. Wartość obecnego portfela zamówień Grupy ZUE wynosi 2,2 mld zł. Dodatkowo ZUE złożyło najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 82 mln zł. Spółka zamierza optymalnie wykorzystać dobrą koniunkturę rynkową obecnej perspektywy unijnej, a posiadany potencjał pozwala na dalszą działalność akwizycyjną w obszarze nowych zleceń na najbardziej perspektywicznych dla spółki rynkach.

Struktura przychodów spółki w podziale na segmenty działalności w III kwartałach 2017 roku przedstawia się następująco:

  • działalność budowlana - 81%
  • działalność handlowa - 15%
  • działalność projektowa - 4%