PKP Cargo: sytuacja w przewozach jest opanowana

PKP Cargo: sytuacja w przewozach jest opanowana

08 listopada 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

W związku z problemami z dostawami węgla do elektrowni, pod koniec października z fotelem prezesa w PKP Cargo pożegnał się Maciej Libiszewski. Po dwóch tygodniach od tego wydarzenia przewoźnik zapewnia, że w listopadzie wykonuje zaplanowane dostawy.

Fot. PKP Cargo

Przypomnijmy: 26 października rada nadzorcza PKP Cargo przyjęła rezygnację prezesa spółki Macieja Libiszewskiego oraz Arkadiusza Olewnika, członka zarządu ds. finansowych. Z komunikatu spółki wynikało, że prezes nie mógł się porozumieć z przewodniczącym rady nadzorczej (Krzysztofem Mamińskim, prezesem PKP S.A.) w zakresie współpracy w realizacji narastających zadań przewozowych.

W branży kolejowej od dawna mówiło się, że PKP Cargo cierpi na brak taboru do wykonywania przewozów podczas zamknięć torowych, związanych z trwającą modernizacją linii na sieci PKP PLK. Według firm energetycznych, które obsługuje przewoźnik, brakuje 1-2 tys. węglarek dziennie. Według innych źródeł brakuje nawet 5 tys. wagonów.

Kilka dni przed rezygnacją Macieja Libiszewskiego, w piśmie skierowanym do premier Beaty Szydło i Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury i budownictwa, przewodniczący Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność Henryk Grymel alarmował, że węgiel nie jest odbierany z kopalń, zalega na hałdach, a elektrownie należące do PGE, Enei i Energi cierpią na brak surowca.

Po rozstaniu Libiszewskiego i Olewnika ze spółką, rada nadzorcza delegowała Krzysztofa Mamińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu. Na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych został powołany Witold Bawor, wcześniej prezes firmy Cargotabor.

Zadaliśmy przewoźnikowi kilka pytań dotyczących polityki taborowej, aby przeanalizować przyczyny niedostatecznej liczby wagonów. W odpowiedzi otrzymaliśmy zapewnienie, że bieżąca sytuacja w przewozach została organizacyjnie opanowana.

- Nie ma problemów z realizacją ustalonych przez nadawców, odbiorców i przewoźnika harmonogramów. PKP Cargo realizuje w listopadzie ustalone wielkości dostaw – twierdzi Ryszard Jacek Wnukowski, rzecznik PKP Cargo.

Informacje na temat sytuacji taborowej przewoźnika poznamy prawdopodobnie pod koniec listopada, kiedy PKP Cargo zaprezentuje wyniki finansowe i przewozowe po trzech kwartałach tego roku.

PODZIEL SIĘ