Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Modelowanie procesów i systemów logistycznych

10 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Katedra Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w dniach 7-8 grudnia 2017 roku konferencję naukową pt. "Modelowanie procesów i systemów logistycznych".

Fot. Uniwersytet Gdański

Historia sopockich konferencji logistycznych sięga 2000 roku, na trwałe wpisana jest w kalendarz naukowych wydarzeń z zakresu logistyki w Polsce.

Tegoroczna konferencja będzie już osiemnastym spotkaniem naukowców i praktyków logistyki, mającym na celu prezentację logistycznych metod i narzędzi zwiększania efektywności działalności usługowej, handlowej oraz produkcyjnej.

Wiodący temat konferencji od pierwszej jej edycji obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem systemów wsparcia logistycznego, jako nieodzownych podsystemów każdej celowej działalności ludzkiej przy pomocy różnorodnych metod i narzędzi modelowania: od modeli opisowych po informatyczne.

Uczestnikami spotkań są pracownicy naukowi czołowych w dziedzinie logistyki polskich ośrodków akademickich, instytutów badawczych, przedstawiciele Sejmu i Rządu RP, administracji samorządowej różnego szczebla oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

W ramach tegorocznej konferencji planowany jest, między innymi, panel dyskusyjny pt. "Transport kolejowy jako element systemu logistycznego".

Ostatnimi laty, jako nieodłączna część konferencji, organizowane są praktyczne warsztaty dla studentów z ośrodków akademickich z całej Polski, pod hasłem "Sopockie warsztaty logistyczne", stanowiące doskonałą okazję do zapoznania studentów z przykładami aplikacji rozwiązań logistycznych w praktyce gospodarczej.  W bieżącym roku, w dniach 23-24 listopada, odbędzie się czwarta edycja warsztatów. Więcej informacji oraz na facebookowym profilu wydarzenia.

PODZIEL SIĘ