Trzeba wyrównać szanse transportu kolejowego z samochodowym

Trzeba wyrównać szanse transportu kolejowego z samochodowym

10 listopada 2017 | Autor: Rafał Wilgusiak
PODZIEL SIĘ

Chciałbym, żebyśmy dotarli do momentu, w którym kolej będzie dla podróżnych środkiem transportu pierwszego wyboru. I głęboko wierzę, że tak się wkrótce stanie, m.in. dzięki nowelizacji Strategii Rozwoju Transportu, która powinna wyrównać szanse transportu kolejowego z samochodowym – mówi Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP SA.

Fot. PKP SA

Rząd pracuje obecnie nad zmianami w Strategii Rozwoju Transportu do 2030 roku. W  jakim kierunku powinny pójść prace nad SRT w części dotyczącej kolei? Od czego powinno się rozpocząć zmiany? Czy od zwiększenia średniej prędkości pociągów towarowych, z obecnych 25 km/h?

Przede wszystkim SRT powinna wyrównać szanse transportu kolejowego z samochodowym. Mówimy tu o odpowiednich narzędziach prawnych i ekonomicznych. Przewozy samochodowe- mimo rosnącej roli transportu kolejowego - nadal wykazują tendencje zwyżkowe. Dzisiejsze nierówności powinny zostać zbilansowane. Również w przewozach pasażerskich istotną konkurencję dla kolei stanowi zbiorowy transport drogowy. Dzięki zaplanowanym w SRT działaniom powinien stać się nie tyle konkurentem, co uzupełnieniem oferty kolejowej. Oprócz najistotniejszych inwestycji poprawiających czas przejazdu, istotnym elementem SRT powinna być szeroko rozumiana oferta kolejowa. Przy określaniu kierunków rozwoju należy zwrócić uwagę na potrzebą integracji systemów przewozowych, zapewniając kompleksowe usługi „od drzwi do drzwi”. Istotne jest również wdrożenie multimodalnych systemów planowania podróży, zarówno dla przewozów pasażerskich,  jak i towarowych. Przykładami w tym zakresie może być koncepcja wspólnego biletu - nad którą trwają zaawansowane prace, jak również budowa kolejowego integratora logistycznego.

Konkurencyjność oferty kolejowej można znacznie poprawić, obniżając stawki dostępu do torów. Stanowią one 20-25 proc. kosztów przewoźników. Czy są podejmowane działania idące w kierunku zmniejszenia tych obciążeń?

W bliskiej perspektywie transport kolejowy stanie przed wyzwaniem dostosowania się do   zapisów znowelizowanej ustawy o transporcie kolejowym. Jej zapisy wynikają wprost z  implementacji przepisów wspólnotowych. Uważam, że w pierwszej kolejności należy monitorować wdrożenie przepisów i na bieżąco reagować na zidentyfikowane nieprawidłowości. W chwili obecnej dla wielu zarządców i operatorów infrastruktury usługowej trwa okres przeglądu metod kalkulacji stawek dostępu i określenia mechanizmów udostępniania sieci lub obiektów infrastruktury usługowej. Zmiany przepisów mają przede wszystkim wprowadzić transparentność w zakresie warunków dostępu. A to oczywiście może również przełożyć się na wysokość stawek. Należy przy tym zwrócić uwagę, że są one w  głównej mierze uzależnione od kosztów ponoszonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej lub usługowej. Konieczne jest ciągłe dążenie do optymalizacji kosztowej przy zachowaniu jak najwyższych standardów.


Fragment wywiadu z Andrzejem Olszewskim, opublikowanego we wrześniowym wydaniu "Kuriera Kolejowego".

PODZIEL SIĘ