OT Logistics w korytarzu Bałtyk-Adriatyk

OT Logistics w korytarzu Bałtyk-Adriatyk

10 listopada 2017 | Autor: Rafał Wilgusiak
PODZIEL SIĘ

Patrzymy na rozwój żeglugi śródlądowej oraz kolei jako na dwa niezbędne elementy procesu obsługi rosnącego wolumenu towarów, będące przy okazji alternatywą dla transportu drogowego. Ładunki masowe dostarczane są do portów zwykle koleją, w związku z czym oba te rodzaje transportu muszą się wzajemnie uzupełniać – mówi Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics.

Fot. OT Logistics

Czy Państwa zdaniem rozwój transportu śródlądowego stanowić może konkurencję dla kolei?

Nie myślimy o transporcie kolejowym w kategoriach konkurencji, zwłaszcza, że sami w  grupie posiadamy aktywa kolejowe. Patrzymy raczej na rozwój żeglugi śródlądowej oraz kolei jako na dwa elementy niezbędne do obsłużenia rosnącego wolumenu towarów i przy okazji będącego alternatywą dla transportu drogowego. Ładunki masowe do portów dostarczane są zwykle koleją – oba te rodzaje transportu muszą się uzupełniać. Niemniej jednak parametry transportu rzecznego są na tyle atrakcyjne, że dla poszczególnych zamówień jest to rozwiązanie bardziej konkurencyjne cenowo wobec transportu kolejowego. Rzeczny transport śródlądowy jest przy tym najbardziej ekologiczną formą transportu.

W jaki sposób planują Państwo budowę korytarza Bałtyk – Adriatyk? Jakie formy transportu są rozważane? Jakie ładunki można tą drogą przewozić?

Chcemy być dla naszych klientów operatorem zintegrowanym, tzw. one stop shop. Dlatego też chcemy oferować pełen łańcuch dostaw – począwszy od portów, a skończywszy na  dowozie towarów bezpośrednio do odbiorcy końcowego. Ładunki, które mogą być wożone na tej trasie to m.in.: produkty agro, nawozy, towary przemysłowe. W związku z tym jesteśmy zainteresowani wszystkimi formami transportu – porty, koleje, drogi, transport śródlądowy. Nasz korytarz Bałtyk-Adriatyk chcemy budować poprzez nabywanie udziałów kapitałowych w spółkach regionu. Pokazują to nasze dotychczasowe działania, tj. inwestycje w portach w Świnoujściu, Gdyni, Rijece, czy też na kolei. Możliwe jest też strategiczne partnerstwo z firmami transportowymi.


Fragment wywiadu z prezesem OT Logistics, opublikowanego we wrześniowym numerze "Kuriera Kolejowego".

PODZIEL SIĘ