PKP S.A. integratorem branży

PKP S.A. integratorem branży

12 listopada 2017 | Autor: Rafał Wilgusiak
PODZIEL SIĘ

Kluczowym zadaniem PKP S.A. powinno być stworzenie skutecznych długoterminowo narzędzi zarządzania Grupą PKP. Pozwoli to koordynować procesy modernizacyjne, inwestycyjne oraz przewozowe. Celem stworzenia lepiej zintegrowanej struktury z wiodąca rolą PKP S.A. powinno być nie tylko usprawnienie procesu zarządzania, ale przede wszystkim dalszy rozwój podmiotów grupy i coraz wyższy standard świadczonych przez nie usług – mówi dr Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Fot. PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe dysponują setką tysięcy hektarów gruntów. Najatrakcyjniejsze z nich ma zamiar zagospodarować spółka-córka PKP SA, czyli Xcity Investment, część zostanie przekazane pod budowę osiedli w ramach realizacji rządowego programu Mieszkanie+ .Pana chciałbym zapytać jak PKP zamierza wykorzystać pozostałe grunty?

Zamierzamy odchodzić od wyprzedaży kolejowego majątku, co miało miejsce w minionych latach. Aby doszło do sprzedaży nieruchomości, musi być ona dokładnie  przemyślna i uzasadniona ekonomicznie. PKP S.A. ściśle współpracuje z samorządami, wspólnie z którymi zagospodarowuje swoje nieruchomości, a także zbywa je w różnych trybach na potrzeby samorządów. Część nieruchomości PKP S.A. jest obecnie i będzie docelowo wykorzystywana na potrzeby innych spółek z Grupy PKP. 

Nowym kierunkiem, zgodnie z którym PKP S.A. chce zagospodarowywać swoje nieruchomości, jest szeroko rozumiany rynek TSL. PKP S.A. posiada tereny, które mogą być wykorzystane do rozwoju różnych typów kolejowej infrastruktury punktowej, takich jak np. parki logistyczne, terminale przeładunkowe, magazyny, bocznice oraz punkty przeładunkowo-składowe. Starannie wytypowane tereny mają być docelowo włączone w przygotowywany pakiet nieruchomości logistycznych. Zamierzamy aktywnie szukać partnerów, wspólnie z którymi będzie można je zagospodarować.

Prezes Krzysztof Mamiński chciałby przekształcić Grupę PKP w holding. Jak to zrobić skoro nie ma w Polsce uchwalonego prawa holdingowego i jakie efekty taka reforma miałaby przynieść?

Rzeczywiście, prawa holdingowego  w Polsce nie ma, ale i bez niego można stworzyć  dobrą strukturę w ramach obecnego stanu prawnego. Spółka PKP S.A.  powinna w najbliższych latach wrócić do roli integratora Grupy PKP i szeroko rozumianej branży kolejowej. Kluczowym zadaniem PKP S.A. powinno być stworzenie skutecznych długoterminowo narzędzi zarządzania Grupą PKP. Pozwoli to koordynować procesy modernizacyjne, inwestycyjne oraz przewozowe. Celem stworzenia lepiej zintegrowanej struktury z wiodąca rolą PKP S.A. powinno być nie tylko usprawnienie procesu zarządzania, ale przede wszystkim dalszy rozwój podmiotów grupy i coraz wyższy standard świadczonych przez nie  usług.


Cały wywiad z Mirosławem Antonowiczem, członkiem zarządu PKP S.A. ukazał się we wrześniowym numerze Kuriera Kolejowego.

PODZIEL SIĘ