Solaris i Stadler dostarczą tramwaje do Krakowa! Pesa odpuściła kontrakt

Solaris i Stadler dostarczą tramwaje do Krakowa! Pesa odpuściła kontrakt

10 listopada 2017 | Źródło: MPK Kraków
PODZIEL SIĘ

Bydgoska Pesa nie stawiła się dziś na podpisanie umowy na dostawę 50 tramwajów o wartości blisko 430 mln zł oraz nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy – poinformowało MPK.

Fot. MPK Kraków

Fakt niewniesienia wymaganej przez MPK w Krakowie gwarancji finansowej w wysokości 29,9 mln zł jest dla zamawiającego zaskoczeniem, ponieważ Pesa potwierdziła pisemnie wczoraj (9 listopada), że zawarła umowę kredytową i może wykorzystać przyznane środki w wysokości do 100 mln zł na realizację tego zamówienia.

To kolejne już działanie bydgoskiego producenta, który nie realizuje warunków krakowskiego przetargu i podejmuje czynności opóźniające termin zawarcia umowy na dostawę tramwajów do Krakowa.

Celowe opóźnianie
Jeszcze w sierpniu bydgoski producent natychmiast po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej, odwołał się od tej decyzji do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie sam to odwołanie wycofał. To odsunęło przygotowania do podpisania umowy o blisko miesiąc.

Z kolei 15 września upłynęła ważność wynoszącego ponad 9 mln zł wadium złożonego przez Pesę w postępowaniu. Stało się tak pomimo tego, że przedstawiciele firmy zapewniali zarząd krakowskiego przewoźnika, że ważność wadium zostanie przedłużona. To zmusiło MPK do uzyskania opinii Urzędu Zamówień Publicznych potwierdzającej, że w tej sytuacji zamawiający może zawrzeć umowę. MPK opinię otrzymało po kilku tygodniach od wystąpienia.

Ponadto wykonawca nie przedłużył nawet terminu związania ofertą, który upłynął 20 października pomimo wcześniejszego potwierdzenia chęci zawarcia umowy.

Te działania firmy Pesa spowodowały, że MPK nie miało żadnego zabezpieczenia kontraktu wartego kilkaset milionów złotych, na wypadek gdyby dostawca unikał lub odmówił podpisania umowy.

Krakowianie zyskają Tramino

- Warto podkreślić, że wezwanie firmy Pesa Bydgoszcz do podpisania umowy w dniu 10 listopada roku nie było przypadkowe. Wynikało z zakończenia 13 października kontroli uprzedniej całej procedury przetargowej prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz z faktu, że dokładnie 16 listopada upływa ważność oferty konsorcjum Stadler Polska i Solaris Bus&Coach (druga w kolejności oferta w przetargu na dostawę tramwajów do Krakowa) – czytamy w komunikacie MPK Kraków.

MPK w trosce o realizację tego kontraktu, który jest ważny dla Krakowa, bo dotyczy zwiększenia liczby niskopodłogowych tramwajów, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zdecydowało o wyborze drugiej w kolejności oferty na dostawę tramwajów do Krakowa - konsorcjum Stadlera Polska i Solaris Bus&Coach.

PODZIEL SIĘ