MIB: bilety na „Różaniec do Granic” to decyzja kierownictwa PR

MIB: bilety na „Różaniec do Granic” to decyzja kierownictwa PR

14 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Siódmego października odbyło się wydarzenie „Różaniec do granic", w czasie którego katolicy odmawiali modliwę różańcową na granicach naszego kraju. Dbając o pasażerów planujących przejazdy pielgrzymów, Przewozy Regionalne wprowadziły specjalną ofertę przewozową – bilet za złotówkę, który umożliwiał dojazd i powrót z przygraniczych miejscowości. Pojawiły się wówczas pytania o dofinansowanie specjalnych pociągów PolRegio przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. W odpowiedzi na interpelację poselską wypowiedział się wiceminister Andrzej Bittel.  

Fot. PolRegio

– Spółka Przewozy Regionalne, właściciel marki PolRegio, nie otrzymała dotacji celowej z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na pokrycie kosztów przejazdów objętych ofertą promocyjną „Różaniec do granic”. Ponadto z informacji uzyskanych przez przewoźnika wynika, że nie poniosła ona żadnego dodatkowego kosztu związanego z organizacją promocyjnych przejazdów w ramach tej oferty specjalnej. Oferta ta dotyczyła wyłącznie pociągów stałego kursowania na trasach objętych promocją i tym samym nie spowodowała wzrostu kosztów obsługi czy eksploatacji taboru – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Oferta przewozowa o charakterze komercyjnym została wprowadzona decyzją kierownictwa spółki. W ten sposób firma włączyła się w ogólnopolską akcję, która spotkała się z szerokim odzewem w społeczeństwie. Osiągnięty w ten sposób efekt marketingowy, jakim były liczne artykuły i przekazy medialne, dały przewoźnikowi szansę na przyciągnięcie nowych klientów, dotychczas nie korzystających z przejazdów pociągami PolRegio.

– Spółka poinformowała również o tym, że ww. akcja promocyjna była elementem szerszej oferty, w ramach której organizuje przejazdy za 1 zł uczestnikom różnego rodzaju imprez masowych, zarówno religijnych, jak i o charakterze świeckim. Tego typu akcje promocyjne są uruchamiane dopiero po spełnieniu warunków wynikających z umów z organizatorami przewozów kolejowych na terenach poszczególnych województw (samorządów), z inicjatywy kierownictwa spółki bądź z inicjatywy urzędów marszałkowskich. Natomiast w podobnych przypadkach MIB nie ma możliwości ingerencji w tego typu akcje promocyjne, a sama spółka nie jest nadzorowana przez ministerstwo – dodaje Andrzej Bittel.

W najbliższej przyszłości nie są planowane kolejne tego typu promocje. Natomiast w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przewoźnik oferował bilety za 1 zł uczestnikom takich akcji promocyjnych jak: „Dzień Dziecka – bilet za złotówkę”, „Rower za złotówkę”, „Opolski Weekend Europejski”, „Zjazd dużych Rodzin w Nysie”, „Dzień dziecka z olsztyńskim biletem lotniskowym”, „Bilet miejski za złotówkę”, „Bilety Fabrycznie Nowe”, „1500 biletów na 15-lecie”.

Podobnie jak w przypadku ww. wydarzenia, MIB również nie ingerowało w ofertę handlową PolRegio w przypadku przejazdów na „Przystanek Woodstock”. Pociągi musicREGIO dowożące uczestników na „Przystanek Woodstock” również są ofertą komercyjną, uruchamianą na wyłączne ryzyko handlowe przewoźnika.

– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie ma możliwości ingerowania w ofertę handlową przewoźnika kolejowego, świadczącego na zasadach komercyjnych i zgodnie z prawem swoje usługi. Również w przypadku tego wydarzenia Spółka nie otrzymała z MIB dofinansowania przewozów. Jedyną formą wsparcia finansowego związanego z tym wydarzeniem były dotacje do ulg ustawowych. Ponownie przypominam, że spółka nie jest przez MIB nadzorowana – podsumowuje Andrzej Bittel.

PODZIEL SIĘ