Remont mostu kolejowego w Pomorsku pochłonie 32 mln zł

Remont mostu kolejowego w Pomorsku pochłonie 32 mln zł

14 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Inwestycja związana z drugim etapem modernizacji linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk znajduje się obecnie na etapie przygotowania, a swoim zakresem obejmuje prace przedprojektowe, projektowe i roboty budowlane. Na jej realizację w ramach Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku przewidziano kwotę 69,8 mln zł. Jednakże w ramach projektu pojawiła się również możliwość wyodrębnienia poszczególnych zadań - związanych z naprawą mostu nad Odrą w Pomorsku oraz dobudowy odgałęzienia linii kolejowej do Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście. O możliwości ich dofinansowania i realizacji wypowiedział się wiceminister Andrzej Bittel.

Fot. Specialk | Dolny-Slask.org.pl

Odcinek rzeczowej linii kolejowej państwowego znaczenia jest kluczowy dla organizacji połączeń międzywojewódzkich w relacjach Zielona Góra – Poznań/Warszawa/Gdynia oraz wojewódzkich Zielona Góra – Gorzów Wlkp. Z tego powodu już w poprzedniej perspektywie został objęty modernizacją, którą wsparto finansowo ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Ze względu na ograniczone środki finansowe, inwestycja została podzielona na 2 etapy. Pierwszy etap, obejmujący głównie budowę łącznicy kolejowej zrealizowano do roku 2013.

W związku z trwającymi przygotowaniami do realizacji przez PKP PLK inwestycji związanej z drugim etapem prac w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubuskie 2020 - lubuscy samorządowcy podnoszą kwestię właściwego zakresu modernizacji i realnych możliwości jej sfinansowania.

Wstępnie zdefiniowany zakres projektu przewidywał przede wszystkim wykonanie robót torowych na ok. 40 km linii, prace peronowe, drobne prace obiektowe oraz pozostałe roboty towarzyszące w branżach srk, telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, których koszt został oszacowany na poziomie 63,3 mln zł. Ostateczne określenie zakresu inwestycji i jej szacunkowego kosztu będzie możliwe w momencie opracowania Studium Wykonalności tj. w kwietniu 2018 r. Jeden z wariantów realizacji inwestycji przewiduje możliwość generalnej przebudowy mostu kolejowego nad Odrą w Pomorsku jako niezależnego etapu budowy, którego  koszt realizacji został wstępnie oszacowany na ok. 32 mln zł.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając zgłaszane postulaty, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły w maju 2017 r. działania zmierzające do identyfikacji potencjalnych źródeł finansowania modernizacji przedmiotowego mostu poza projektem RPO. W ich efekcie ustalono, że środki w wysokości 32 mln zł na modernizację przedmiotowego mostu zostaną zabezpieczone w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” ujętego w załączniku 4 KPK (projekty finansowane ze środków krajowych, poz. 4.022).

Zgodnie z oczekiwaniem samorządu województwa, przebudowa mostu w Pomorsku zostanie zatem sfinansowana poza projektem RPO. Prace planowane są w 2020 roku, co pozwoli na ich powiązanie z pracami na linii kolejowej nr 358.

- Odnosząc się do kwestii uwzględnienia w planach modernizacji linii kolejowej nr 358 projektu odgałęzienia linii kolejowej do Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście informuję, że z uwagi na regionalny charakter portu lotniczego w ocenie MIB na obecnym etapie zasadne jest przygotowanie przez interesariuszy portu wstępnej analizy zasadności rozwoju połączeń kolejowych, umożliwiającej podjęcie decyzji odnośnie do dalszych działań w tym zakresie. Przygotowane analizy będą mogły stanowić podstawę do dalszych studiów nad zasadnością podjęcia takich działań inwestycyjnych, np. w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

PODZIEL SIĘ