Urządzenia wzmacniające sygnał GSM wkrótce w wagonach PKP Intercity?

Urządzenia wzmacniające sygnał GSM wkrótce w wagonach PKP Intercity?

15 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji operatorzy sieci mobilnych przedstawili ofertę wyposażenia wagonów w odpowiednie urządzenia wzmacniające sygnał sieci komórkowych (repeatery), pozwalające na poprawę jakości usług wewnątrz pojazdów pasażerskich. PKP Intercity analizuje oferty złożone przez operatorów dotyczące instalacji urządzeń wzmacniających sygnał GSM w wagonach swoich pociągów.

Fot. Adam Brzozowski

Z informacji otrzymanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazanych przez PKP Intercity wynika, że Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wystosowała do spółki pismo dotyczące możliwych rozmów z operatorami w kontekście inicjatywy wyposażenia wagonów w urządzenia wzmacniające sygnał GSM.

W tej sprawie w październiku w siedzibie PIIT odbyło się inicjalne spotkanie z zaproszonymi przez gospodarza operatorami i przedstawicielami Izby. Omówiono wówczas ogólną problematykę związaną z funkcjonowaniem wzmacniaczy GSM oraz potencjalnymi możliwościami współpracy. Poruszono także aspekty funkcjonowania wzmacniaczy GSM w praktyce oraz problematykę wzmacniaczy szerokopasmowych.

Spotkanie należy uznać za obiecujące. Nie było ono jednak związane z jakimkolwiek procesem zakupowym – zaznacza Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Przewoźnik przewiduje kolejne spotkanie z PIIT w najbliższych tygodniach. Taką intencję wyraziła PIIT zrzeszająca operatorów, jak i przedstawiciele spółki. PKP Intercity uważa, że kolejne spotkania i rozmowy z PIIT pozwolą na wypracowanie planu dalszych działań.

W kontekście planowanej instalacji urządzeń wzmacniających sygnał GSM istotna jest również kwestia gwarancji na tabor. Przewoźnik zapewnił Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa , że spółka za każdym razem analizuje zapisy zawarte w umowach dotyczących poszczególnych pojazdów lub grup pojazdów naprawianych/utrzymywanych przez wielu kontrahentów na podstawie różnych umów.

– Należy zaznaczyć, że kwestie gwarancyjne mogą wynikać z umów na dostawy, modernizacje, naprawy poziomu utrzymania P4. W przypadku instalacji urządzeń wzmacniających sygnał GSM w składach Pendolino (ED250), PKP Intercity nie widzi zagrożenia utraty gwarancji. Natomiast w odniesieniu do instalacji takich urządzeń w innych pojazdach, za każdym razem analizowane są zapisy umowy, żeby nie utracić gwarancji – informuje Andrzej Bittel.

PODZIEL SIĘ