Coraz więcej kamer na kolei

Coraz więcej kamer na kolei

15 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Na świecie zainstalowanych jest 350 milionów kamer przemysłowych. Ich liczba stale rośnie, także w Polsce. W nowe rozwiązania inwestuje przede wszystkim sektor publiczny, a zwłaszcza kolejnictwo. Głównym celem instalacji kamer na dworcach, stacjach kolejowych i w pociągach jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa pasażerów.

Fot. Adam Brzozowski

Monitoring w środkach transportu publicznego oraz w miejscach publicznych to powszechnie stosowane rozwiązanie. Tylko w samej Warszawie system monitoringu liczy blisko 14 tys. kamer, z czego prawie połowa zainstalowana jest w miejskich autobusach. O zasadności zakupu większej ilości systemów monitorawania dla sektorów publicznych decydują naczęściej odpowiednie jednostki samorządowe.

– Duże inwestycje publiczne w monitoringi miejskie są ściśle związane z tym, co dzieje się w samorządach. W 2016 roku samorządy niestety nie wydawały pieniędzy w takim tempie, jak życzylibyśmy sobie tego wszyscy, ale widzimy dynamiczny wzrost – pojawia się coraz więcej zapytań, toczących się postępowań. Są takie obszary, jak właśnie kolejnictwo, które wydaje się być w awangardzie jeśli chodzi o takie projekty – wskazuje Jakub Kozak, menedżer sprzedaży firmy Axis Communications.

Zainstalowane kamery rejestrują przeważnie tylko obraz, który w uzasadnionych przypadkach służy pracy policji, ochronie kolei lub innych służb dbających o zachowanie porządku publicznego. Dzięki monitoringowi znacząco zwiększa się wykrywalność zdarzeń nadzwyczajnych. Kamery, zapewniając podgląd na systemy sterowania ruchem, pomagają także dyspozytorom efektywnie i bezpiecznie prowadzić ruch kolejowy.

Monitoring występuje również na ponad 1000 przejazdach kolejowo-drogowych, dzięki czemu dróżnicy mogą reagować z odpowiednim wyprzedzeniem w sytuacjach niestandardowych, np. w momencie, gdy przejazd kolejowo-drogowy zostanie zablokowany przez samochód, który nie może zjechać z torów.

Warto też wspomnieć o zrealizowanym w ubiegłym roku projekcie PKP PLK, który zakładał montaż 1500 kamer na całej długości trasy z Warszawy do Gdańska. To pierwszy tak duży projekt obejmujący monitoringiem linię kolejową.

O monitoringu pasażerowie informowani są najczęściej za pomocą rozmieszczonych na dworcach i peronach piktogramów informacyjnych. Specjalne naklejki informujące podróżnych o monitoringu wizyjnym znajdują się również w pociągach np. PKP Intercity. Kamery instalowane są również w kabinie maszynisty w celu rejestracji obrazu przed pojazdem oraz głosu maszynistów przez co najmniej 24 godziny. Dzięki nim można odtwarzać np. przebieg wypadków.