KPK wykonany w połowie. MIB szykuje ustawę tunelową

KPK wykonany w połowie. MIB szykuje ustawę tunelową

16 listopada 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

PKP Intercity kupuje lokomotywy, EZT-y i wagony. W tym roku PKP PLK podpiszą umowy na modernizację linii wartości 20 mld zł. Nie wiadomo czy Polska dostanie kolejne fundusze, ale projekty będą już czekały na realizację. Tak resort infrastruktury i budownictwa przedstawia swoje działania na półmetku kadencji rządu.

Fot. Adam Brzozowski

Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, przedstawił działania wykonywane na rzecz kolei podczas konferencji podsumowującej dwa lata pracy resortu. Aktualnie prowadzone są prace modernizacyjne infrastruktury wartości 24 mld zł. Tylko w ubiegłym roku MIB przeznaczyło na ten cel prawie 5 mld zł, a w tym roku przeznaczy w sumie 5,8 mld zł.

– Ten rok jest bezprecedensowy, bo podpisaliśmy umowy za 17 mld zł, a do końca roku ich wartość wzrośnie do 20 mld zł. To oznacza, że jesteśmy już w połowie Krajowego Programu Kolejowego. W przyszłym roku przeznaczymy na inwestycje 10 mld zł, a rok później 13 mld zł – wylicza Andrzej Bittel.

Lider wykorzystania CEF
Na KPK składają się środki unijne oraz krajowe. Polska jest – według Bittela – liderem wykorzystania środków z programu Connecting Europe Facility. Chociaż nie wiadomo jaka będzie nowa perspektywa unijna ani czy Polska otrzyma ponownie fundusze na rozwój infrastruktury, to MIB zaczął już przygotowywać dokumentację techniczną na zadania zaplanowane do realizacji po roku 2020. Resort chce mieć możliwość, w razie otrzymania dotacji, szybkiego przystąpienia do robót na torach.

Według Andrzeja Bittela ministerstwo przygotowuje się do rozwiązania problemu z finansowaniem utrzymania infrastruktury, która jest aktualnie modernizowana. Opracowano w tym celu program „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, nazywany programem utrzymaniowym. Program o budżecie 27 mld zł ma nie tylko służyć utrzymaniu linii, ale również przywracaniu kolei w Polsce powiatowej, tam gdzie jest ona nieefektywna ekonomicznie i przegrywa z autobusami.

Dworce i modernizacja „Edyty”
Kolejnym tematem, którym zajął się MIB podczas dwóch lat funkcjonowania resortu, było utworzenie programu inwestycji dworcowych. Jego założeniem jest wyremontowanie 200 dworców, przeważnie przy liniach, które już zostały zmodernizowane. – Pomocne są przy tym samorządy lokalne. W ramach tego programu wyremontujemy dworce w takich miejscowościach jak Jawor, Żarów czy Święta Katarzyna. Wiele dworców jest zabytkowych i musimy remontować je z szacunkiem do historii – twierdzi Bittel.

Wiceminister ds. kolei podsumował również strategię taborową PKP Intercity. Aktualnie przewoźnik modernizuje 29 wagonów i tyle samo lokomotyw elektrycznych. Podpisane są kolejne umowy na modernizację 102 wagonów z opcją na 30 dodatkowych.

– Na podpisanie oczekuje następna umowa na modernizację 163 wagonów. Trwają też postępowania na zakup 55 wagonów i 20 lokomotyw – wymienia Andrzej Bittel.

Wiceminister zapowiedział również zamiar ogłoszenia przez PKP Intercity przetargów na dostawę 12 EZT oraz 240 nowych wagonów. Wspomniał też, że zapadła decyzja o wykonaniu modernizacji nieużywanych pojazdów ED74.

Ustawa ułatwi budowę średnicy
Andrzej Bittel wspomniał również nowym podejściu do zakupu tabru. W ramach programu Luxtorpeda ma dojść do nawiązania współpracy między producentami pojazdów i przewoźnikami, aby wspólnie opracowano projekty taboru, który będzie zamawiany dużymi partiami. W ten sposób nie będzie dochodziło do zakupu niesprawdzonych prototypów, które nie przeszły testów. W ramach Luxtorpedy powstaną m.in. lokomotywy i składy push-pull.

Innymi tematami dotyczącymi kolei, których podjął się MIB w czasie I połowy kadencji rządu były nowe regulacje. Resort stworzył m.in. specustawę ułatwiającą realizację inwestycji infrastrukturalnych, a także zmienił ustawę o transporcie kolejowym,dostosowując ją do dyrektyw UE. – Aktualnie procedujemy ustawę tunelową, która umożliwi łatwe wykonanie linii średnicowej w Łodzi. Inwestycja ta jest ważna dla miasta Łodzi, bo dworzec Łódź Fabryczna przestanie być dworcem czołowym – mówi Bittel.

Eksponaty dla MK
MIB proceduje również przepisy, która ułatwią przejmowanie starego taboru od przewoźników przez stowarzyszenia miłośników kolei.

Ostatnim wymienionym przez Andrzeja Bittela zadaniem MIB jest realizacja wspólnego biletu. Aktualnie powstał Pakiet Podróżnika jako pierwszy krok do stworzenia wspólnej oferty przewoźników. W przyszłości MIB będzie chciał zaprosić do tego projektu PKS-y.

PODZIEL SIĘ