Blisko 1,8 mln zł wypracowanego zysku w trzecim kwartale przez Rafamet

Blisko 1,8 mln zł wypracowanego zysku w trzecim kwartale przez Rafamet

18 listopada 2017 | Źródło: Rafamet
PODZIEL SIĘ

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Rafamet wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 31,257 mln zł. Przychody ze sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu z 2016 roku, były wyższe o 7,133 mln zł.

Fot. Rafamet

W trzecim kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Rafamet osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 31,257 mln zł, a narastająco za trzy kwartały br. 81,203 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy za okres trzech kwartałów br. (w porównaniu do uzyskanych w analogicznym okresie roku 2016) były wyższe o 7,133 mln zł.

Firma za trzeci kwartał 2017 r. uzyskała dodatni wynik finansowy netto, w wysokości 1,793 mln zł. Narastająco za okres od stycznia do września zysk netto wynosi 252 tys. złotych.

– Wyniki te stanowią potwierdzenie naszych wcześniejszych zapowiedzi. Podtrzymuję również stwierdzenie, że dla oceny wyników finansowych spółki najbardziej odpowiednim okresem rozliczeniowym jest cały rok kalendarzowy – przypomina E. Longin Wons, prezes Rafametu.

30 sierpnia br. firma wypłaciła pierwszą z dwóch równych rat dywidendy z zysku za 2016 rok. Druga rata zostanie wypłacona do 30 listopada. Na dywidendę przeznaczono łącznie 1,295 mln zł, co oznacza, że na jedną akcję przypada kwota 0,30 zł.

W trzecim kwartale spółka zawarła także umowy z odbiorcami z Węgier, Rosji i Polski.

PODZIEL SIĘ