Morawiecki: wyprowadzenie na prostą PolRegio to efekt działań resortu rozwoju

Morawiecki: wyprowadzenie na prostą PolRegio to efekt działań resortu rozwoju

16 listopada 2017 | Źródło: Ministerstwo Rozwoju
PODZIEL SIĘ

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki przedstawił dotychczasowe osiągnięcia resortów rozwoju i finansów oraz zapowiedział dalsze działania na rzecz rozwoju Polski. Wspominał też o sytuacji Przewozów Regionalnych, którym dzięki wsparciu resortu udało się wyjść z kryzysu i uniknąć bankructwa.

Fot. B. Kosiński

Wicepremier na konferencji przypomniał, że za podstawę działań podejmowanych w obszarze średnio - i długofalowej polityki gospodarczej Polski, stanowi przyjęta przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To kluczowy i kompleksowy dokument pozwalający naprawić dotychczasowe błędy oraz odpowiedzieć na społeczno-gospodarcze wyzwania współczesnego świata.

Chcemy przestawić polską gospodarkę na tory inwestycji, innowacyjności, eksportu. Eksport i oszczędności, w szczególności krajowe oraz innowacje mają generować zwiększony poziom inwestycji, inwestycji innowacyjnych – mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. 

Przypomnijmyy, że jeszcze 2 lata temu Przewozom Regionalnym groziło bankructwo. Dzięki wsparciu przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wysokości 629 mln zł ten największy przewoźnik w Polsce podniósł się na nogi pozbywając się zadłużenia głównie wobec spółek z Grupy PKP. Dzięki wdrożonym planom restukturyzacyjnym spółka w zeszłym roku pierwszy raz od 15 lat odnotowała zysk.

PODZIEL SIĘ