Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości dworców w Chełmie i Świdniku

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłości dworców w Chełmie i Świdniku

18 listopada 2017 | Źródło: PKP SA
PODZIEL SIĘ

Na początku przyszłego tygodnia odbędą się warsztaty kreatywne dotyczące inwestycji na dworcu Świdnik Miasto i w Chełmie. Na spotkanie zapraszani są wszyscy zainteresowani przyszłością dworców: pasażerowie, lokalne społeczności, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy.

Fot. Yusek | Wikimedia Commons

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkań określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi.

Najbliższe warsztaty odbędą się:

  • 20 listopada w Świdniku o godz. 17:00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury przy Alei Lotników Polskich 24;
  • 21 listopada w Chełmie o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta przy ul. Lubelskiej 65.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres [email protected], w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji).

Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane.

PODZIEL SIĘ