Kontynuacja modernizacji stopnia w Brzegu Dolnym otrzyma 28 mln zł z UE

Kontynuacja modernizacji stopnia w Brzegu Dolnym otrzyma 28 mln zł z UE

19 listopada 2017 | Źródło: Ministerstwo Rozwoju
PODZIEL SIĘ

Drugi etap modernizacji stopnia Brzeg Dolny otrzyma dofinansowanie unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 24 mln zł. Stosowną umowę w tej sprawie podpisali we Wrocławiu przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Fot. Ladar | Wikimedia Commons

– Pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. na modernizację śluzy żeglugowej i przebudowę przepławki – wyjaśnia wiceminister rozwoju Witold Słowik. Całkowita wartość inwestycji to nieco ponad 28 mln zł, z czego 85 proc. kosztów, czyli prawie 24 mln zł, zostanie sfinansowanych z funduszy unijnych.

Przedsięwzięcie jest jednym elementów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na ten cel w Programie Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 1,1 mld zł. Brzeska inwestycja jest jedną z czterech, które do tej pory otrzymały dofinansowanie. Do realizacji pozostało jeszcze osiem przedsięwzięć, m.in. modernizacja śluz i jazów odrzańskich, w tym na Kanale Gliwickim, odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze swobodnie płynącej i granicznej oraz kolejny, trzeci etap wdrożenia systemu informacji rzecznej RIS.

Warto zauważyć, że rosnąca kongestia na drogach (zatłoczenie), a także potrzeba większej ochrony środowiska oraz ograniczenia licznych kosztów zewnętrznych transportu kołowego skłoniła UE do sformułowania nakazu skierowania 30 proc. towarów z dróg na inne środki transportu do 2030 roku. Zalecenie zostało zawarte w Białej Księdze transportu UE z 2011 roku. Plany inwestycyjne polegające na reaktywacji żeglugi śródlądowej oraz szeroko zakrojony program modernizacji linii kolejowych w towarowych korytarzach transportowych wychodzą naprzeciw tym zapisom.