Ruszył przetarg PKP IC na specjalne wagony dla wojska

Ruszył przetarg PKP IC na specjalne wagony dla wojska

20 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka PKP Intercity zdecydowała się, na zlecenie z Ministerstwa Obrony Narodowej, ogłosić przetarg na dostawę ośmiu specjalnych i fabrycznie nowych wagonów osobowych przeznaczonych dla sił zbrojnych.

Fot. Łukasz Szełemej

Zgodnie z treścią ogłoszenia przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych wagonów osobowych specjalnych do przewozu osób na potrzeby Sił Zbrojnych RP, w tym:

  • 6 wagonów bezprzedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu żołnierzy;
  • 2 wagonów przedziałowych specjalnych 2 klasy do przewozu konwoju.

Spółka  wymaga  aby  wagony  były  wagonami 2 typów  o  tych  samych  rozwiązaniach konstrukcyjnych  z  uwzględnieniem  różnic  wynikających  z  wymagań  funkcjonalnych  dla poszczególnych typów.

Dodatkowo dostarczone wagony muszą posiadać zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji podsystemu zgodnego z odnośnymi TSI oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań krajowych w zakresie eksploatacji zarówno po sieci krajowej jak i sieciach Czech, Słowacji, Węgier i Rumuni.

Dostawa wagonów wraz z dokumentami dopuszczającymi do eksploatacji po sieci kolejowej Polski powinna nastąpić nie później niż do 1.12.2019 r., zaś dostarczenie dokumentu dopuszczającego do eksploatacji typu pojazdu kolejowego na terenie ww. państw powinno nastąpić w terminie nie przekraczającym 48 miesięcy od dnia odbioru ostatniego z wagonów danego typu.

Kryterium jakości przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena (90%) i okres gwarancji nie krótszy niż 48 miesięcy (10%).

Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 29 grudnia do godz. 11:00.

PODZIEL SIĘ