Będzie łatwiejszy dostęp do peronów na dworcu w Kutnie?

Będzie łatwiejszy dostęp do peronów na dworcu w Kutnie?

20 listopada 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Dwuletni okres wyłączenia z użytku remontowanego tunelu pod dworcem PKP w Kutnie stanowi niemałą przeszkodę komunikacyjną dla ruchu pieszego pasażerów. W tej chwili na czas zamknięcia tunelu obowiązuje alternatywna ścieżka dla pieszych w postaci wiaduktu w ciągu ul. Łęczyckiej, która nie jest dogodnym rozwiązaniem ze względu na znaczne oddalenie od dworca kolejowego. Zgodnie z informacjami przekazanymi od Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, w odpowiedzi na pytania interpelacyjne posła Tomasza Rzymkowskiego wynika, że PKP PLK ma w planach budowę alternatywnego tymczasowego przejścia dla pieszych które mogłoby być udostępnione jeszcze listopadzie br.

Fot. Flyz1 | Wikimedia Commons

PKP Polskie Linie Kolejowe na etapie przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 3 na odcinku Sochaczew – Swarzędz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji robót. Dokumentacja projektowa została uzgodniona przez Prezydenta Miasta Kutno 19 grudnia 2013 r. Projektowany zakres prac na stacji Kutno obejmował m.in. modernizację peronów oraz remont tunelu dworcowego. Na tym etapie PKP PLK nie planowała całkowitego zamknięcia dla ruchu pieszego przejścia podziemnego pomiędzy ulicami 3-go Maja a Siemiradzkiego zakładając prowadzenie robót przy równoległym prowadzeniu ruchu pieszych.

5 kwietnia 2017 r. PKP PLK zawarła umowę z firmą STRABAG na wykonanie robót budowlanych na obszarze LCS Kutno na odcinku Żychlin – Barłogi. W trakcie przygotowania do rozpoczęcia prac wykonawca wskazał na brak możliwości realizacji prac w zakresie przejścia podziemnego zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami (tj. z zachowaniem ruchu pieszego) z uwagi na zły stan techniczny jego elementów.

W związku z koniecznością zamknięcia przedmiotowego przejścia wykonawca opracował projekt czasowej organizacji ruchu na potrzeby poprowadzenia obejścia dla pieszych. Projekt ten wraz z określonymi terminami jej obowiązywania otrzymał pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Policji w Kutnie oraz Prezydenta Miasta Kutno, a 6 lipca 2017 r. został zatwierdzony przez Starostę Kutnowskiego.

– Odnosząc się postulatu budowy kładki dla pieszych w ciągu ulic Pałacowej i Sienkiewicza uprzejmie informuję, że realizacja takiego rozwiązania obok konieczności opracowania dokumentacji oraz pozyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień wiąże się dodatkowo z poważnym ryzykiem wystąpienia kolizji z istniejącą i projektowaną infrastrukturą. Ryzyko to spowodowane jest koniecznością posadowienia podpór kładki w obszarze objętym pracami budowlanymi. Długość procesu przygotowania, realizacji oraz procedury odbioru i dopuszczenia do użytkowania należy szacować na 1-1,5 roku. Z uwagi na krótki okres wykorzystania postulowanej kładki po jej budowie w ocenie PKP PLK realizacja takiego zadania nie jest zasadna – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

W celu usprawnienia ruchu pieszego, w miarę postępu robót PKP PLK zakłada budowę w przedmiotowej lokalizacji tymczasowego przejścia dla pieszych umożliwiającego przemieszczanie się podróżnych na perony oraz przekraczanie linii kolejowej przez mieszkańców. Udostępnienie tymczasowego przejścia planowane jest w listopadzie br. Przejście zostanie oznaczone i ogrodzone płotkami ażurowymi zabezpieczającymi przed wstępem na teren robót oraz wzmocnione wysiewkami z tłucznia.

PODZIEL SIĘ