„Sedina” prędko nie wróci na trasę Szczecin - Warszawa

„Sedina” prędko nie wróci na trasę Szczecin - Warszawa

21 listopada 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Od czasu całkowitego zawieszenia kursowania pociągu EIC „Sedina” we wczesnych godzinach porannych, zmiany rozkładów jazdy, oraz utrudnień wynikających z długoterminową modernizacją linii nr 3 i 351 mieszkańcy Szczecina nie mogą dotrzeć dogodnym połączeniem do Warszawy. W odpowiedzi na interpelację poselską Arkadiusza Marchewki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zwróciło się do PKP Intercity z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie możliwości ponownego uruchomienia ww. pociągu. Wygląda na to, że przewoźnik może przywrócić kursowanie 3 par pociągów, ale nie wcześniej niż po zakończeniu prac modernizacyjnych na ww. liniach kolejowych.

Fot. Cezary Aszkiełowicz

Od września 2016 r. między Szczecinem a Warszawą pociąg PKP Intercity „Sedina” kursował tylko dwa razy w tygodniu, natomiast od 11 grudnia 2016 r. przestał kursować całkowicie. Decyzja ta została podjęta pomimo, iż funkcjonowanie pociągu od grudnia 2015 r. znalazło uznanie pasażerów, którzy w wygodny sposób mogli dotrzeć do Warszawy ze Szczecina rano, a po uczestnictwie w zaplanowanych dla siebie wydarzeniach wrócić do Szczecina w godzinach późnowieczornych. Wtedy wg. wyjaśnień spółki na decyzję wpływ miały czynniki ekonomiczne.

Spółka PKP Intercity poinformowała o tym, że podstawowym kryterium przy uruchamianiu połączeń komercyjnych takich jak pociąg EIC „Sedina” jest kryterium rentowności połączenia, a ponieważ ryzyko handlowe związane z uruchamianiem połączeń o charakterze komercyjnych ponosi przewoźnik, może on zrezygnować ze świadczenia danej usługi w przypadku gdy poziom przychodów ze sprzedaży biletów nie pozwala na pokrycie kosztów kursowania pociągu.

– Tego rodzaju przewozy nie są objęte umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zawartą pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Budownictwa a spółką, tym samym ich kursowanie nie może być przedmiotem uzgodnień. Przedmiotowa umowa dotyczy bowiem tylko kursowania pociągów kategorii TLK i IC, które ze względu na istotną rolę społeczną są objęte zamówieniem ministra właściwego do spraw transportu i dofinansowane z budżetu państwa – informuje Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Prowadzenie przez zarządcę infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe prace modernizacyjne na linii nr 3, pociągi w relacjach, w których zawarty jest odcinek Warszawa - Szczecin - Warszawa, zostały skierowane na trasę objazdową przez Inowrocław, Gniezno, co wydłużyło czas przejazdu pomiędzy Warszawą a Poznaniem. Przeprowadzona przez spółkę wstępna analiza konstrukcji rozkładu jazdy wykazała, że aby umożliwić przyjazd ze Szczecina do Warszawy przed godziną 10:00, pociąg musiałby wyjeżdżać ze Szczecina w godzinach skrajnie niekorzystnych z punktu widzenia pasażerów i nie spełniałaby roli dowozu do stolicy w godzinach porannych.

Pomijając połączenia lotnicze na dzień dzisiejszy mieszkańcy Szczecina mają jedynie możliwość skorzystania z połączenia do Warszawy pociągiem EIC 8102/3 „Chrobry”, odjeżdżającym ze Szczecina Głównego o godz. 4:00, przyjeżdżającym do Warszawy Centralnej o godz.10:25. W kierunku przeciwnym pociąg EIC 1803/2 „Chrobry” odjeżdża z Warszawy Centralnej o godzinie 17:00 i przyjeżdża do Szczecina Głównego o godz. 23:23. Połączenie będzie zachowane w nowym rozkładzie.

­– Spółka PKP Intercity poinformowała, że po ewentualnym zakończeniu modernizacji linii nr 3 na odcinku Warszawa – Poznań oraz linii 351 na odcinku Poznań - Szczecin rozważy przywrócenie do kursowania 3 par pociągów kategorii EIC w relacji Warszawa - Szczecin - Warszawa – dodaje Kazimierz Smoliński.

PODZIEL SIĘ