Spotkanie na rzecz „Pomocy Transportowcom” z okazji Dnia Kolejarza

Spotkanie na rzecz „Pomocy Transportowcom” z okazji Dnia Kolejarza

27 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W piątek 24 listopada, w przeddzień Święta Kolejarza miało miejsce spotkanie integracyjne podopiecznych Fundacji „Pomocy Transportowcom” zorganizowane w Klubie Seniora na ul. Hożej w Warszawie.

Fot. Paweł Stokowski

Fundacja „Pomoc Transportowcom” od 17 lat niesie pomoc kolejarzom i drogowcom funkcjonuje w resorcie infrastruktury i budownictwa pod patronatem ministra. Podopiecznymi Fundacji są ubodzy seniorzy kolejarze, drogowcy i transportowcy w liczbie około 3000 osób oraz około 500 rodzin wielodzietnych wychowujących dzieci specjalnej troski.

Gości przywitał Andrzej Żurkowski, dyrektor Instytutu Kolejnictwa i jednocześnie członek Komisji Rewizyjnej Fundacji.

Początek spotkania zaczął się od odczytania listu od Prezydenta RP, Andrzeja Dudy z życzeniami dla całego środowiska kolejowego, który dziękował m.in. za poświęcenie i codzienną służbę.

Następnie głos zabrał wieloletni przyjaciel fundacji, Franciszek Adam Wielądek, pierwszy minister transportu III RP, członek Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, który zapoznał zgromadzonych z przesłaniem premier Beaty Szydło w liście nt. zmieniającej się kolei. Po odczytaniu listu dr Wielądek opowiedział pokrótce o aktualnych problemach na kolei, m.in. o sytuacji z węglarkami.

Po przemówieniu obecny na spotkaniu Jakub Kapturzak, wicedyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, kontynuował wypowiedź premier Szydło z odczytanego listu, opowiadając o możliwościach dalszego rozwoju kolei i o celach już osiągniętych.  

Potem głos zabrała Barbara Walczak, prezes zarządu fundacji, która mówiła o bieżącej pracy jaką wykonuje organizacja.

Obecny również na spotkaniu ksiądz przybliżył zgromadzonym historię św. Katarzyny - patronki kolejarzy. Na koniec spotkania złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji Święta Kolejarza oraz udzielił zgromadzonym gościom błogosławieństwa.

Fundacja Pomocy Transportowcom jest organizacją pożytku publicznego, co oznacza, że przekazując 1% swojego podatku można wspomóc zmniejszanie biedy kolejarzy i drogowców. Składając deklarację podatkową wystarczy wpisać KRS 0000022612 i nazwę organizacji. Jednocześnie można wpłacić symboliczną złotówkę na konto Fundacji w Banku Pekao S.A. IV Oddział w Warszawie na rachunek: 77 1240 1053 1111 0000 0463 7718.

PODZIEL SIĘ