Warszawska „Kolejówka” będzie kształcić kadry dla PKP Intercity

Warszawska „Kolejówka” będzie kształcić kadry dla PKP Intercity

28 listopada 2017 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie podpisał z PKP Intercity list intencyjny ws. umożliwienia uczniom kształcącym się na kierunku technik elektroenergetyk transportu szynowego odbycia praktycznej nauki zawodu. Dzięki porozumieniu ok. 15 młodych ludzi od roku szkolnego 2018/2019 podejmie naukę w systemie, który zapewni odbycie części zajęć w przyszłym miejscu pracy.

Fot. Rafał Wilgusiak

List intencyjny został podpisany podczas I Warszawskiego Kongresu poświęconemu warszawskim szkołom zawodowym dla rynku pracy. – Od 2007 roku przykładamy dużą wagę do rozwoju szkolnictwa zawodowego, modernizujemy i dostosowujemy je do potrzeb rynku pracy. Stworzyliśmy także system doradztwa zawodowego. Wszystko po to, aby młodzi ludzie mieli dobry start na ścieżce zawodowej – mówi Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Uczniowie najstarszej w Polsce „Kolejówki” będą specjalizowali się w zakresie obsługi lokomotyw oraz pozostałych pojazdów szynowych użytkowanych przez przewoźnika. – Spółka zamierza włączyć się w proces kształcenia specjalistów trakcji elektrycznej. Wiążąca umowa umożliwiłaby nam wystąpienie do Biura Edukacji o zgodę na otwarcie od września 2018 roku klasy technika elektroenergetyka transportu szynowego dedykowanej spółce PKP Intercity. Oznaczałoby to, że na etapie rekrutacji do szkoły, uczniowie deklarowaliby chęć kształcenia się dla przyszłej pracy w spółce – wskazuje Zbigniew Chałas, dyrektor Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego.

Szczegółowy program nauczania zostanie opracowany w najbliższych miesiącach podczas dwustronnych konsultacji. – By móc właściwie przygotować uczniów w patronackiej klasie, wspólnie zmodyfikowalibyśmy program nauczania pod kątem potrzeb przewoźnika. Ale, podobnie jak większość szkół technicznych borykamy się z brakiem nauczycieli przedmiotów zawodowych i dodatkowo brakiem sal dydaktycznych dla nowych oddziałów. Dlatego część zajęć przedmiotów zawodowych, w tym również teoretycznych, prowadzonych musiałoby być na terenie zakładu kolejowego przez fachowców PKP Intercity – mówi Zbigniew Chałas.

Zajęcia poza murami szkoły będą odbywały się na terenie Zakładu Centralnego PKP IC zlokalizowanego na Olszynce Grochowskiej przy ul. Chłopickiego w Warszawie. – W przypadku szkolenia przyszłych maszynistów nie wykluczamy prowadzenia zajęć na symulatorze lokomotywy. Pamiętajmy jednak, że program nauczania obejmie także zakres utrzymania i napraw pojazdów kolejowych. Oprócz maszynistów chcemy zatrudniać również pracowników zaplecza warsztatowo-technicznego – mówi Ewa Boguszewska, dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi w PKP Intercity.

W najbliższym czasie przewoźnik rozpocznie rekrutację wewnętrzną polegającą na wybraniu pracowników, którzy będą prowadzić zajęcia z młodzieżą. – Takie podejście zagwarantuje wysoką jakość i dobre przygotowanie absolwentów do pracy oraz szybszą ścieżkę awansu – zaznacza dyrektor Zespołu Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego.

Warto dodać, że swoje klasy patronackie w warszawskiej „Kolejówce” mają już PKP Polskie Linie Kolejowe, Koleje Mazowieckie, SKM Warszawa oraz PKP Cargo. Współpraca przedsiębiorstw kolejowych ze szkołami zawodowymi pozwala wykształcić wykwalifikowanego pracownika, który po okresie nauki „z marszu” może podjąć  specjalistyczne obowiązki.

Dzięki kooperacji z PKP Intercity można spodziewać się, że Pendolino i inne nowoczesne pociągi, obsługiwane przez tak przygotowaną kadrę, bezszelestnie pomkną w świat bezpiecznej i rozwijającej się branży kolejowej – przekonuje Zbigniew Chałas.

Inicjatywa PKP Intercity jest jednocześnie wyjściem naprzeciw pogłębiającej się luki pokoleniowej i działaniem pozwalających zredukować braki kadrowe. Potrzeby spółki wynoszą ok. 4 tys. osób. – Do 2020 roku połowa naszych pracowników spośród ok. ośmiotysięcznej kadry osiągnie wiek emerytalny. Zastąpienie tak dużej liczby ludzi jest wyzwaniem. W spółce najwięcej wakatów będzie na stanowisku maszynisty, konduktora, technika, mistrza, rewidenta, specjalisty do obsługi nowego i modernizowanego taboru. Z jednej strony będziemy starali się pozyskać pracowników z rynku, z drugiej inwestujemy w młode osoby, nauczając w praktyce zawodu nie tylko w Zakładzie Centralnym. Te same działania we współpracy ze szkołami technicznymi podejmujemy również w pozostałych zakładach zlokalizowanych w innych częściach kraju – informuje Ewa Boguszewska.

– Uczniowie z klasy patronackiej będą mieli gwarancję zatrudnienia w PKP Intercity po czterech latach nauki. Najlepszy lub dwóch najlepszych uczniów, w ramach programu stypendialnego, mogłoby otrzymywać od spółki stypendium szkolne począwszy od drugiej klasy – zaznacza Zbigniew Chałas. Dodaje, że zadowolony z absolwentów pracodawca da szkole argument do skuteczniejszej promocji kierunku kształcenia.

Z badań wynika, że absolwenci, którzy w trakcie nauki zawodu byli zatrudnieni u pracodawcy, skuteczniej znajdują pracę, lepiej zarabiają, a co ważniejsze, szybciej awansują.

PODZIEL SIĘ