Grupa PKP Cargo poprawia wyniki. Pomimo spadku przewozów węgla

Grupa PKP Cargo poprawia wyniki. Pomimo spadku przewozów węgla

28 listopada 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

W ciągu 9 miesięcy 2017 r. przychody operacyjne grupy PKP Cargo wyniosły 3,46 mld zł i były o 7,7 proc. wyższe w porównaniu do przychodów z 9 pierwszych miesięcy roku 2016. Grupa odnotowała w ciągu trzech kwartałów 52 mln zł zysku netto. Po ubiegłorocznej stracie wynik netto wzrósł aż o 169 mln zł.

Fot. PKP Cargo

Krzysztof Mamiński, pełniący funkcję prezesa spółki PKP Cargo, informuje, że na poprawę wyników grupy wpłynęła pozytywna sytuacja na rynku przewozów. Spółki należące do PKP Cargo odnotowały wzrosty pracy przewozowej w pięciu kategoriach przewożonych produktów (produkty chemiczne, paliwa płynne, metale i rudy, kruszywa i materiały budowlane, intermodal). Największy bo 34-proc. wzrost zanotowano w przypadku przewozów intermodalnych - praca przewozowa w tej grupie produktowej wyniosła 2,35 mld tkm.

Grupa PKP Cargo odnotowała jednak spadek w przewozach paliw stałych (o 7 proc. do poziomu 8,59 mld tkm). Zmniejszenie przewozów dotyczy głównie transportu węgla czyli produktu, którego przewoźnik tradycyjnie przewozi najwięcej.

– Spadek wynika z koniunktury na rynku. Mniej się węgla wydobywa i eksportuje. Mam nadzieję, że zmniejszenie pracy przewozowej w tym segmencie rynku jest chwilowe i w roku 2018 nastąpi poprawa – zapowiada Mamiński.

W tym roku wyzwaniem w obszarze operacyjnym grupy PKP Cargo były działania mające na celu ustabilizowanie sytuacji taborowej. Należało do nich skoncentrowanie wysiłku na przewozach towarowych dla klientów przy jednoczesnym ograniczeniu usług wewnątrz grupy. Zoptymalizowano poza tym logistykę przewozową i wznowiono działalność Punktu Utrzymania Tabory w Jaśle. PKP Cargo uruchomiło też linię technologiczną zestawów kołowych w Karsznicach.
 
W trzecim kwartale tego roku przychody Grupy PKP Cargo wyniosły 1,19 mld zł (wzrost o 9,4 proc.), a zysk netto 32 mln zł (poprawa o 38 mln zł).

PODZIEL SIĘ