H.Cegielski dostarczy 55 nowych wagonów dla PKP Intercity

H.Cegielski dostarczy 55 nowych wagonów dla PKP Intercity

30 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych złożyło jedyną ofertę w przetargu PKP Intercity na dostawę 55 fabrycznie nowych wagonów różnej klasy wraz z wykonaniem przeglądu na 3-poziomie utrzymania, oraz z dodatkową opcją rozszerzenia oferty na dostarczenie kolejnych 26 sztuk. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 697 mln zł brutto. Zamówione wagony powinny być dostarczone w przeciągu 8 lat.

Fot. FPS H.Cegielski

Przedmiotem kilkukrotnie przesuwanego w terminie zamówienia w przetargu PKP Intercity była dostawa fabrycznie nowych 55 wagonów osobowych z dopuszczeniem do eksploatacji nie tylko na terenie kolei krajowej, ale również na terenach Czech, Niemiec, Austrii, Słowacji oraz Węgier.  Wagony podzielono na:

  • 5 wagonów 1 klasy przedziałowych,
  • 18 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych,
  • 18 wagonów 2 klasy przedziałowych,
  • 7 wagonów 2 klasy bezprzedziałowych, z których każdy wyposażony będzie w osiem wieszaków na rowery,
  • 7 wagonów 2 klasy przedziałowych, z których każdy przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych,

Dodatkowo oprócz zapewnienia pełnej gwarancji serwisowej na okres minimum 3 lat, wykonawca będzie zobowiązany do wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego wszystkich wagonów na 3-poziomie utrzymania.

Zamawiający rozważy również możliwość skorzystania z opcji na dostawę dodatkowych 26 wagonów.

Kwota jaką spółka zamierzała przeznaczyć na realizację dostawy wynosiła ok. 603  mln zł brutto. Oferta złożona przez poznańskiego wykonawcę opiewała na nieco ponad 697,3 mln zł brutto. Mimo to spółka uznała ofertę za ważną, przyznając jej maksymalną liczbę punktów w każdym z kryteriów oceny oferty.

Realizacja zamówienia powinna nastąpić w przeciągu 96 miesięcy od dnia podpisania umowy.

PODZIEL SIĘ