Rośnie poparcie dla apelu o nielikwidowanie linii

Rośnie poparcie dla apelu o nielikwidowanie linii

01 grudnia 2017 | Autor: AB | Źródło: ProKolej
PODZIEL SIĘ

28 listopada do sejmowej i senackiej Komisji Infrastruktury trafił apel organizacji kolejowych - pozarządowych i hobbystycznych - ws. wstrzymania likwidacji lokalnych linii kolejowych. Do apelu dołączyli samorządowcy z poziomu województw, powiatów i gmin, a także związki zawodowe.

Fot. Adam Brzozowski

List został zaadresowany do Bogdana Rzońcy, przewodniczącego sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Stanisława Koguta, przewodniczącego senackiej Komisji Infrastruktury. W chwili przekazana go przewodniczącym, pod pismem widniało 75 sygnatariuszy. Od tamtej pory do fundacji ProKolej, jednego z koordynatorów apelu, wciąż zgłaszają się kolejne organizacje udzielającego swojego poparcia dla akcji.

Z treści przekazanego listu wynika, że pomimo zeszłorocznej deklaracji Ministra Infrastruktury i Budownictwa, PKP S.A. nadal intensywnie rozbiera linie kolejowe, a powstałe w ich miejscu tereny sprzedaje podzielone na działki. W ten sposób uniemożliwia się ewentualne odtworzenie linii w kolejowej w przyszłości (np. na wzór Pomorskiej Kolei Metropolitalnej).

Procesy likwidacji linii umożliwił parlament minionej kadencji, który przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych objął nieruchomości kolejowe z decyzją o likwidacji. Grunty te stają się objęte podatkiem od nieruchomości po trzech latach od wydania decyzji likwidacyjnej. To skłania PKP S.A. do sprzedaży nieużywanych działek.

Aktualnie do likwidacji przeznaczone są np. linie: nr 209 Brodnica – Bydgoszcz, nr 363 Rokietnica – Międzychód oraz nr 330 Kamienna Góra – Krzeszów.

Sygnatariusze listu uważają, że tak jak nie likwiduje się dróg, tak nie powinno się likwidować linii kolejowych. Takie działanie stoi w sprzeczności z ideą zrównoważonego transportu oraz niedyskryminowania poszczególnych gałęzi transportu. Stowarzyszenia proponują przy tym m.in.. przekazywanie nieczynnych linii organizacji prokolejowym, które przeznaczą je np. na koleje historyczne i turystyczne.

Przeczytaj cały list skierowany do posłów i sentorów

Organizacje wspierające transport kolejowy domagają się od parlamentarzystów spełnienia dwóch postulatów:

  • Doprowadzenia do przyjęcia moratorium na fizyczną likwidację linii kolejowych (z wydaną decyzją likwidacyjną) do czasu wspólnego wypracowania programu racjonalnego zagospodarowania majątku.
  • Zajęcia się sprawą przez Komisje Parlamentarne i poświęcenie temu zagadnieniu osobnej debaty z udziałem sygnatariuszy listu.
     
PODZIEL SIĘ