Torpol zbuduje tory przy Elektrowni Jaworzno III

Torpol zbuduje tory przy Elektrowni Jaworzno III

08 grudnia 2017 | Źródło: Torpol
PODZIEL SIĘ

Spółka z Grupy Tauron, Nowe Jaworzno Grupa Tauron, podpisała z Torpolem umowę o wartości 367,28 mln zł netto (451,75 mln zł brutto) na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym w Elektrowni Jaworzno III.

Fot. Grupa Tauron

Termin zakończenia realizacji inwestycji planowany jest na 20 listopada 2019 roku, natomiast okres gwarancji jakości i rękojmi za wady został określony na 36 miesięcy. Zawarta umowa przewiduje zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu torowego w ramach projektu „Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON – budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON”.

- To nasz pierwszy tak duży kontrakt kolejowy pozyskany spoza Grupy PKP PLK, a także istotny krok w kierunku dywersyfikacji sprzedaży. Dlatego też jest to dla nas bardzo ważny projekt, dla realizacji którego mamy już w chwili obecnej zarezerwowane zarówno podstawowe materiały jak również wymagane specjalistyczne firmy podwykonawcze – mówi Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

Celem przedsięwzięcia jest przebudowa oraz rozbudowa istniejących szlaków komunikacyjnych tak, by zapewniona została możliwość efektywnej dostawy surowców
i materiałów do produkcji oraz wywozu ubocznych produktów spalania transportem kolejowym.

W ramach inwestycji łącznie wybudowanych zostanie ponad 15 km torów kolejowych, zabudowane zostaną 64 nowe rozjazdy, a rozbiórce ulegnie 20 starych. Powstaną 4 obiekty inżynieryjne, w tym most nad rzeką Wąwolnicą. Oprócz tego projekt przewiduje budowę złożonego i zawierającego specjalne rozwiązania systemu sterowania ruchem kolejowym (SRK), urządzeń zasilania oraz teletechniki i łączności, a także sieci sanitarnych.