PLK z jedną ofertą na wózki motorowe

PLK z jedną ofertą na wózki motorowe

13 grudnia 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Firma ZPS z Warszawy złożyła jedyną ofertę w przetargu PKP PLK na dostawę 36 nowych wózków motorowych wraz z wyposażeniem i zapewnieniem przeszkolenia pracowników.

Fot. Kuba Gułajewski

PKP Polskie Linie Kolejowe planują zakup 36 nowych jednokabinowych wózków motorowych z kompletnym oprzyrządowaniem do użytkowania przez jednostki organizacyjne spółki, z aktualnym dopuszczeniem do ruchu.

Pojazdy mają umożliwiać pracę w okresie całego roku kalendarzowego uwzględniając różne zjawiska atmosferyczne występujące na terenie kraju. Zakładane zakresy temperatur otoczenia podczas pracy układów hydraulicznych kształtują się w zakresie -30°C do +40°C. Wilgotność względna powietrza otoczenia max. 90% przy 20°C, ze średnią roczną na poziomie 75%. Maksymalne wysokości bezwzględne toru mogą osiągać 1000 m.n.p.m.;

W przetargu ogłoszonym w październiku zgłoszono jedną ofertę – spółki ZPS z Warszawy wycenioną na 153,6 mln zł brutto.  Oferta zmieściła się w kosztorysie.

W zakresie pozostałych kryteriów oceny ofert branych pod uwagę przez zarządcę infrastruktury firma ZPS oświadczyła, że maksymalna prędkość oferowanych pojazdów w ruchu po torze płaskim i prostym wynosi 100 km/h a a deklarowany współczynnik niezawodności wózków motorowych wynosi 0,92.

PODZIEL SIĘ