Podręcznik „Interoperacyjność systemu kolei Unii Europejskiej” Nie ma odwrotu od wdrażania TSI

Nie ma odwrotu od wdrażania TSI

14 grudnia 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

Według Ignacego Góry, prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, przewoźnicy muszą dostosować swoje pojazdy do norm zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, dlatego uniki związane z instalowaniem urządzeń ETCS są bezcelowe.

Fot. Marek Mosiński

Prezes UTK podkreśla, że polska branża kolejowa jest na początku drogi obowiązkowego wdrożenia technicznych standardów interoperacyjności. Wszystkie nowe i modernizowane pojazdy powinny być zgodne z TSI. W systemie kolejowym jest jednak dużo pojazdów historycznych, których średni wiek wynosi 25 lat – w przypadku taboru pasażerskiego i 28 lat – w przypadku taboru towarowego.

Od wdrażania TSI nie ma odwrotu, ponieważ jest to obowiązek wynikający z przepisów. UTK obserwuje próby unikania wdrożenia europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym, ale prezes Urzędu uprzedza, że takie działania nikomu nie pomogą. Interoperacyjność musi być wdrażana, ponieważ zagwarantuje bezpieczeństwo, odpowiednią jakość i gwarancję należytego wykonania usługi w systemie kolejowym.

 

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego byli współautorami drugiego wydania podręcznika „Interoperacyjność systemu kolei UE. Infrastruktura, sterowanie, energia, tabor. Wymagania europejskie i komplementarne wymagania polskie”, którego premiera odbyła się w siedzibie UTK. Redaktorem merytorycznym podręcznika jest dr Marek Pawlik. Książkę wydała spółka Kurier Kolejowy.

PODZIEL SIĘ