Ograniczenia w ruchu na protezie koniecpolskiej

Ograniczenia w ruchu na protezie koniecpolskiej

15 grudnia 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Prezes UTK wydał decyzję wprowadzającą ograniczenia ruchu kolejowego na odcinku Turów – Kucelinka na linii kolejowej nr 61 Kielce – Fosowskie. PKP PLK informuje, że bezpieczeństwo ruchu jest zachowane, a ograniczenie nie wpływa na rozkład jazdy pociągów.

Fot. Paweł Szubert Wikimedia Commons

Decyzja Prezesa UTK wynika z niedochowania przez zarządcę infrastruktury formalności związanych z wprowadzeniem do użytkowania samoczynnej dwustawnej blokady liniowej na odcinku linii Kielce – Fosowskie. Samoczynna blokada liniowa to zestaw semaforów i urządzeń, które z założenia mają zabezpieczać ruch pociągów na szlaku. Po modernizacji linii PKP PLK, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 402/2013, miała obowiązek przeprowadzić pełną ocenę znaczenia zmiany w systemie kolejowym dla zabudowy takiej blokady liniowej. Jednak Prezes UTK stwierdził, że PLK nie przestrzegała nałożonych na zarządcę obowiązków, nie została bowiem przeprowadzona pełna ocena. Analiza PLK dotyczyła jedynie zmian technicznych i nie uwzględniała zagrożeń eksploatacyjnych.

– Brak przeprowadzenia pełnej oceny znaczenia zmiany (z uwzględnieniem kwestii eksploatacyjnych) skutkuje zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu kolejowego – napisano w komunikacie UTK.

PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniają, że obowiązujące zasady prowadzenia ruchu na lk 61 gwarantują bezpieczeństwo kursowania pociągów, gdyż wprowadzono równocześnie telefoniczne zapowiadanie pociągów tzn. – na szlaku pomiędzy stacjami Kucelinka – Turów znajdować się może jeden pociąg. 

Po decyzji Prezesa UTK  zarządca infrastruktury podjął dodatkowe działania w obszarze bezpieczeństwa, które nie wpływają na zmiany w rozkładzie jazdy.

– PLK jest w posiadaniu Raportu oceny znaczenia zmiany eksploatacyjnej z dnia 04.05.2017 r., przeprowadzonej z udziałem kluczowych przewoźników. Proces uzyskiwania zezwolenia na dopuszczenie podsystemu strukturalnego „sterowanie” (tzn. wszystkich urządzeń pomiędzy stacjami i ich wzajemnej współpracy) do eksploatacji realizowany jest zgodnie z regulacją wynikającą z zapisów Ustawy o Transporcie Kolejowym – poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

PODZIEL SIĘ