Działania Prezesa UTK jednymi z najważniejszych wydarzeń roku 2017

Działania Prezesa UTK jednymi z najważniejszych wydarzeń roku 2017

18 grudnia 2017 | Autor: Józef Marek Kowalczyk
PODZIEL SIĘ

- Kończący się rok 2017 był dobry dla kolei. Wzrosły przewozy pasażerskie i po raz pierwszy od kilku lat zwiększyły się przewozy ładunków. Rosną również inwestycje na kolei – podsumowuje Józef Marek Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.

Fot. SEiMTS

W mijający roku było kilka wydarzeń wartych odnotowania. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na zmiany jakie zaszły w Urzędzie Transportu Kolejowego. UTK wyszedł ze struktur Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i trafił pod bezpośrednie zwierzchnictwo premiera rządu. Ta zmiana będzie miała dalekosiężne i pozytywne skutki dla całego transportu kolejowego i jego pozycji i relacji wobec pozostałych gałęzi transportu, w szczególności wobec transportu samochodowego.

Godne odnotowania są inicjatywy i działania podjęte w 2017 roku przez Prezesa UTK – pana Ignacego Górę i jego zespół. Na wysoką ocenę zasługuje przede wszystkim zmiana stylu działania Urzędu na partnerski wobec przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury, jak również firm produkujących dla kolei.

UTK przestała być niedostępną twierdzą realizującą bezdusznie swoje urzędnicze uprawnienia. Okazuje się, że można w UTK uzyskać rzetelną informację i praktyczną pomoc we właściwym przygotowaniu wniosków.

Szczególnie trafionymi okazały się podjęte inicjatywy edukacyjne, w sytuacji kiedy implementowane są regulacje z dyrektywy PE i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, a następnie z dyrektyw z tzw. IV Pakietu Kolejowego.

Ważnym i godnym odnotowania jest również fakt wyraźnego opowiedzenia się UTK po stronie racji rynku przewoźników kolejowych w sprawie ich zdecydowanie słabszej pozycji konkurencyjnej wobec transportu samochodowego. Taka postawa wcześniej czy później przyniesie efekty.

Szkoda, że UTK, z uwagi na zbyt niski poziom wynagrodzeń, musi borykać się z problemami kadrowymi. Potrzebna jest w tym względzie pilna interwencja Państwa. Niezbędna znajomość złożonych zagadnień technicznych oraz głębokich zmian regulacyjnych, wynikających z nowych aktów prawa unijnego wymagają zatrudniania wysokiej klasy specjalistów, którzy muszą być zdecydowanie lepiej wynagradzani.

Życzę Prezesowi UTK aby kontynuował podjęte dzieło przebudowy urzędu. Rynek już widzi i pozytywnie ocenia efekty podejmowanych działań.

PODZIEL SIĘ