CTL Logistics z nową strategią rozwoju

CTL Logistics z nową strategią rozwoju

04 stycznia 2018 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Pierwszy prywatny przewoźnik kolejowy w Polsce widzi potencjał rozwoju przewozów towarów. Z tego względu inwestuje w nowe lokomotywy. Grzegorz Bogacki, prezes CTL Logistics, twierdzi, że grupa będzie nadal świadczyła usługi bocznicowe, chociaż już nie dla Azotów.

Fot. CTL Logistics

Na jakim etapie jest proces przekazywania bocznic grupy Azoty macierzystym zakładom?

CTL Logistics dotychczas dzierżawiła od Grupy Azoty bocznice przy jej zakładach w Policach, Kędzierzynie i Puławach. Na mocy zawartego porozumienia od 1 stycznia 2018 r. wszystkie bocznice wracają do struktur Grupy Azoty.

Dlaczego Grupa CTL zrezygnowała z zarządzania bocznicami grupy Azoty?

Grupa Azoty znowelizowała w maju 2017 r. swoją strategię rozwoju. Nowa strategia zakładała konsolidację różnych aspektów działalności, także konsolidację zarządzania bocznicami zakładów chemicznych. Jednocześnie dobiegały końca nasze umowy z grupą Azoty na obsługę bocznic. Po otrzymaniu oferty odkupienia naszych udziałóww spółach świadczących usługi na obu bocznicach, przeprowadziliśmy analizę ewentualnej zgodny na taką operację. Wyniki analiz okazały się dla nas korzystne a samo przekazanie Grupie Azoty bocznic było zgodne z nową strategią grupy CTL Logistics. Podpisanie porozumienia o przekazaniu spółek bocznicowych było więc wspólną decyzją zarządów obu grup a przeprowadzanie transakcji jest korzystne dla obu stron. Jednocześnie otwieramy nowy rozdział we współpracy naszych firm. Łączy nas strategiczne partnerstwo w zakresie przewozów przez CTL Logistics towarów na rzecz Grupy Azoty. Jestem przekonany, że w tym zakresie nasza współpraca będzie równie udana jak dotychczas.

Zgodnie z komunikatem o przekazaniu bocznic, CTL Logistics ma teraz skupić się na innych aspektach działalności. Na jakich?

Nadal będziemy świadczyć usługi na bocznicach przemysłowych, w portach i terminalach przeładunkowych na wschodniej granicy w czym specjalizuje się spółka CTL Północ, ale największy nacisk kładziemy na rozwój przewozów kolejowych i związanych z nimi innych usług logistycznych. Chcemy rozwijać przewozy towarów i ten plan udaje się nam realizować. Pierwsze tego efekty widać już dziś i to zarówno na rynku polskim jak i niemieckim.W najbliższym czasie będzie informować o kolejnych strategicznych kontraktach pozyskanych przez nasze spółki. W związku z planami zawarcia nowych umów, inwestujemy w nowoczesne lokomotywy. Cel na najbliższe lata to budowa wartości grupy mierzona wzrostem udziału w rynku zarówno polskim i niemieckim, jak również wzrostem EBITDA. Planujemy zmodernizować nasz tabor tak aby przygotować się na czas po realizacji planowanych inwestycji przez PKP PLK na infrastrukturze kolejowej.

CTL Logistics ogłosił niedawno przetarg na zakup nowych lokomotyw elektrycznych. Do jakich przewozów będą wykorzystywane?

Rozbudowa naszego parku lokomotyw ma miejsce zarówno w Niemczech jak i w Polsce i jest związana z nową strategią grupy CTL oraz zwiększaniem naszego udziału w rynku przewozów intermodalnych. Zależy nam na uniwersalnych lokomotywach, które obsłużą różne przewozy zarówno produktów masowych czy kontenerów. Lokomotywy powinny mieć prędkość maksymalną 120 km/h. Więcej o nowych pojazdach będę mógł powiedzieć po rozstrzygnięciu przetargu.

PODZIEL SIĘ