PLK kupują materiały na inwestycję w zachodniopomorskich portach

PLK kupują materiały na inwestycję w zachodniopomorskich portach

09 stycznia 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetargi na dostawę podsypki, szyn i podkładów dla robót wyprzedzających modernizację infrastruktury kolejowej prowadzącej do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Fot. I, Matio Wikimedia Commons

PLK postanowiły zrealizować kolejną inwestycję, podczas której same zamawiają potrzebne materiały budowlane. Wcześniej taką metodę dostaw zastosowano podczas rewitalizacji linii kolejowej nr 30 Łuków – Parczew.

Zarządca infrastruktury postanowił bezpośrednio zamówić materiały budowlane także dla ważnej inwestycji w województwie zachodniopomorskim, czyli projektu modernizacji linii kolejowych dla portów Szczecin i Świnoujście.

PLK ogłosiły trzy przetargi. W pierwszym poszukiwany jest dostawca podsypki tłuczniowej w ilości 48.552,65 ton frakcji 31,5mm-50,0mm w gatunku 1, klasie I oraz 34.241,40 ton klińca frakcji 4-31,5 mm dla wykonania robót wyprzedzających. Szacunkowa wartość tego zamówienia wynosi 7,18 mln zł. Drugi przetarg dotyczy dostaw podkładów o łącznej wartości 5,9 mln zł. W trzecim postępowaniu PLK zamówi szyny profilu 60E1 i 49E1 ze stali R260 o łącznej wartości pond 6 mln zł.

Dostawy materiałów budowlanych na modernizację infrastruktury kolejowej w zachodniopomorskich portach będą zamówione w sumie w ramach 6 przetargów, a całkowitą ich wartość oszacowano na 70,8 mln zł.

PLK planuje gruntowną modernizację linii kolejowych, której celem jest poprawienie dostępu i zdolności przeładunkowej portów w Szczecinie i Świnoujściu – dwóch kluczowych portów morskich w Polsce. Całkowita wartość inwestycji wynosi około 628,2 mln zł z czego dofinansowanie w wysokości ok. 534 mln zł pochodzić będzie z budżetu Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Projekt obejmuje następujące działania:

• modernizację systemu sterowania ruchem kolejowym w Szczecinie i Świnoujściu;
• przebudowę dwóch wiaduktów kolejowych na linii kolejowej nr 990;
• przebudowę mostu kolejowego na linii kolejowej nr 990;
• modernizację 32 km linii kolejowych nr 273, 855, 990, 991, 992, 994, 996, 401, w tym przebudowę lub modernizację 160 km torów kolejowych;
• elektryfikację linii kolejowej na odcinku ok. 4 km linii kolejowych nr 990 i 996;
• zabudowę elementów związanych z ochroną środowiska, takich jak zabezpieczenia przeciwhałasowe.

PODZIEL SIĘ