Grupa PKP Cargo ubiega się o dofinansowanie na zakup taboru

Grupa PKP Cargo ubiega się o dofinansowanie na zakup taboru

10 stycznia 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Dwie spółki z Grupy PKP Cargo wystąpiły o dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków unijnych. Przedmiotem projektów są zakupy specjalistycznego taboru oraz modernizacja i rozbudowa terminala kontenerowego wraz z zakupem wyposażenia.

Fot. PKP Cargo

PKP Cargo oraz PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze złożyły w Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) wnioski o dofinansowanie łącznie trzech projektów intermodalnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dwa projekty realizowane przez PKP Cargo dotyczą zakupów taboru. Pierwszy – nabycia wagonów platform do przewozów Intermodalnych, drugi – wielosystemowych lokomotyw i wagonów przeznaczonych do przewozów intermodalnych.

Trzeci projekt, realizowany przez spółkę PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze, dotyczy przeprowadzenia prac budowlano-montażowych w Terminalu Intermodalnym w Małaszewiczach wraz z zakupem urządzeń technicznych, maszyn lub sprzętu. Możliwe dofinansowanie każdego z tych trzech projektów wynosi do 50 proc. kosztów.

- Grupa PKP CARGO osiąga coraz wyższe tempo wzrostu w przewozach intermodalnych. Aby utrzymać tę dynamikę musimy inwestować w rozwój tego segmentu.  Liczymy na przyznanie dofinansowania naszych projektów ze środków unijnych, co ułatwiłoby nam sprostanie zapotrzebowaniu rynku na usługi intermodalne, zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym na szybko rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlaku – powiedział Krzysztof Mamiński, p.o. prezesa zarządu PKP Cargo.

PODZIEL SIĘ