Jak zmieni się warszawska linia średnicowa?

Jak zmieni się warszawska linia średnicowa?

10 stycznia 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Modernizacja linii średnicowej w Warszawie ma się rozpocząć w 2020 r. Do tego czasu będą trwały prace projektowe i wybór wariantów inwestycji. Duże zmiany planowane są na stacjach Warszawa Zachodnia i Warszawa Śrómieście.

Fot. Adrian Grycuk Wikimedia Commons

Głównym celem przebudowy linii średnicowej jest zwiększenie przepustowości linii podmiejskiej, tak by mogły tam jeździć  24 pociągi na godzinę, co daje takt kursowania 2,5 minuty. W tym celu jednak gruntownie przebudowana musi zostać stacja Śródmieście, na której zatrzymują się pociągi podmiejskie. PKP Polskie Linie Kolejowe rozważają zmianę układu torowego.

– W studium wykonalności wskazano na warianty przebudowy linii średnicowej i będą one rozpatrzone. Na przykład czekamy obecnie na rozwiązania projektowe dotyczące Warszawy Śródmieście. W zasadzie jesteśmy przekonani że, aby poprawić przepustowość na pewno trzeba będzie zmienić układ torowy na przykład poprzez budowę przejść rozjazdowych – poinformował dziennikarzy Ireneusz Merchel, prezes PKP PLK.

Na razie jednak nie ma decyzji co do budowy przejścia podziemnego łączącego ten przystanek ze stacją Metro Centrum. W tej sprawie PLK muszą porozumieć się z władzami Warszawy.

Odbudowa dworca Głównego

Przebudowa linii średnicowej będzie się wiązała ze sporymi utrudnieniami w ruchu pociągów. Z tego powodu ruch dalekobieżny zostanie częściowo skierowany na modernizowaną obecnie linię obwodową i dworzec Gdański. Cześć składów międzymiastowych będzie się zatrzymywać też na stacji Warszawa Główna, która będzie rewitalizowana, ale układ torów nie ulegnie większym zmianom. Na razie nie jest planowane połączenie tej stacji z przystankiem Warszawa Ochota.

–  Warszawa Główna musi być zmodernizowana do czasu wejścia wykonawców na linię średnicową, gdyż znaczna liczba pociągów będzie kierowana do tej stacji. Obecnie planujemy pozostawienie istniejącego układu stacji – wyjaśnił Ireneusz Merchel

Warszawa Zachodnia zintegrowana z tramwajami

Duże zmiany planowane są na dworcu Zachodnim, gdzie oprócz przebudowy stacji planowane jest utworzenie zintegrowanego centrum komunikacyjnego obejmującego kolej i transport miejski. Tramwaje Warszawskie planują tu budowę nowej linii w tunelu pod peronami dworca.

– Jesteśmy na końcowym etapie projektowania. W tej chwili wybierany jest wariant realizacyjny. Rozmawiamy o rozwiązaniach integracyjnych z komunikacją miejską. Jeżeli Tramwaje Warszawskie podtrzymają współpracy, to jesteśmy przygotowani by patrząc z punktu widzenia mieszkańców Warszawy stworzyć zintegrowany węzeł komunikacyjny. Będzie to przejście podziemne o dużej szerokości, która umożliwi swobodne przemieszczanie się z jednej części miasta na drugą – wyjaśnił prezes PLK.  

Inwestycja pod szczególnym nadzorem

Przebudowa warszawskiej linii średnicowej to najtrudniejsza inwestycja PLK w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Prace muszą być zakończone do 2023 r. kiedy przypada termin rozliczenia wydatków z funduszy unijnych. Ponieważ istnieje ryzyko przekroczenia tego terminu, nowe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwo Infrastruktury objęły przebudowę warszawskiej kolei szczególnym nadzorem – powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

Kompetencje nowych ministerstw w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej nie uległy zmianie. Ministerstwo Infrastruktury będzie odpowiedzialne za przygotowane projekty i ich realizację, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju za pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych.

PODZIEL SIĘ