Zamknięcia torowe wpływają na dostawy kruszyw

Zamknięcia torowe wpływają na dostawy kruszyw

12 stycznia 2018 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

Obserwujemy niewielki wzrost cen surowców, ale nie traktujemy tego zjawiska jako znaczące zagrożenie. Przy zawieraniu kontraktów z PKP PLK możemy liczyć na duże ułatwienia warunkowe czy waloryzacyjne – mówi Grzegorz Grabowski, prezes spółki Torkol.

Fot. Torkol

Jak Torpol ocenia tempo zawierania kontraktów przez PKP PLK z wykonawcami?

Proces zawierania kontraktów oceniamy bardzo pozytywnie. Cieszymy się, że inwestycje w modernizację infrastruktury kolejowej nabierają coraz większego tempa. Zdajemy sobie jednak sprawę, że duża liczba kontraktów niesie ze sobą wiele wyzwań logistycznych, zaopatrzeniowych czy kadrowych, ale jesteśmy na nie
w pełni przygotowani. Uważamy, że tegoroczne inwestycje w sieć kolejową nie przekroczą 9 mld zł. Będziemy walczyć o jak największą liczbę kontraktów, ale jednocześnie nie podejmiemy się zlecenia, które przekroczyłoby nasze możliwości.

Jaki jest wpływ zamknięć torowych oraz remontów dróg na dowóz materiałów na miejsce inwestycji?

Największy wpływ zamknięć torowych jest widoczny przy dostawach kruszyw, mniejszy przy dostawach szyn i podkładów. Dla kruszyw trasy dostaw wyraźnie wydłużyły się, co przy tych samych zasobach przewozowych przekłada się na ograniczenie przewiezionych ilości materiału, a więc zmniejszenie wydajności i delikatny wzrost kosztu samej dostawy. Należy też wziąć przy tym pod uwagę takie czynniki jak ilości spalonego paliwa i czas pracy drużyn trakcyjnych, czas pracy maszynistów i kierowników pociągów.

Czy wzrost cen surowców jest zagrożeniem dla branży wykonawczej?

W ostatnim czasie obserwujemy niewielki wzrost cen surowców, ale nie traktujemy tego zjawiska jako znaczące zagrożenie. Przy zawieraniu kontraktów z PKP PLK możemy liczyć na duże ułatwienia warunkowe czy waloryzacyjne. Ale korzystamy również z możliwości rezerwacji cen materiałów u naszych dostawców. Jeżeli chodzi o elementy nawierzchni kolejowych to np. na koniec trzeciego kwartału 2017 r. mieliśmy zarezerwowanych 99 proc. podkładów na podpisane kontrakty.

PODZIEL SIĘ