PKP S.A. i Poczta Polska wspólnie inwestują w nieruchomości

PKP S.A. i Poczta Polska wspólnie inwestują w nieruchomości

16 stycznia 2018 | Autor: AA
PODZIEL SIĘ

Prezesi PKP S.A. i Poczty Polskiej podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy budowie centrów logistycznych. - To bardzo ważny dzień dla rozwoju dwóch największych spółek Skarbu Państwa o największych zasobach nieruchomości – powiedział Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A.

Fot. Artur Adamski

– Dzisiaj podpisujemy list intencyjny, dotyczący współpracy mającej na celu rozwój usług logistycznych, rozwoju centrów dystrybucyjnych i logistycznych z wykorzystaniem nieruchomości należących do obu podmiotów – dodał Mamiński.

Obie firmy jeszcze w styczniu powołają zespół roboczy, którego zadaniem będzie wytypowanie nieruchomości odpowiednich dla szeroko pojętej branży TSL oraz wspólnych inwestycji obu spółek. Grunty będą pochodziły głównie z PKP i zostaną podzielone na dwie kategorie: centra logistyczne (w tym intermodalne i będą to największe obiekty) połączone z linią kolejową oraz centra, magazyny i sortownie bez linii kolejowych.

Nieruchomości należące do pierwszej kategorii będą przeznaczone pod inwestycje wspólne czyli realizowane przez PKP i pocztowców. Z kolei działki z drugiej kategorii będą przeznaczone do sprzedaży Poczcie Polskiej, która samodzielnie zrealizuje na nich swoje projekty. Działki tego typu nie będą miały dostępu do torów, ale muszą być zlokalizowane przez drogach dostępnych dla ciężarówek.

- Mamy już wstępnie wytypowane nieruchomości np. w Ostrołęce czy Jaworze, pracujemy nad kolejnymi lokalizacjami do wspólnych projektów. Oczywiście współpraca z Pocztą nie wyklucza współdziałania z innymi podmiotami – powiedział Kurierowi Kolejowemu Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Ogólnie PKP S.A. posiada około 80 nieruchomości, na których można lokalizować centra logistyczne oraz mniejsze obiekty punktowej infrastruktury logistycznej. Są one położone głównie przy stacjach kolejowych i liniach, do których doprowadzone są drogi. I właśnie z tej listy zostaną wytypowane lokalizacje do współpracy z PP.

W okresie 3 miesięcy od podpisania porozumienia firmy uzgodnią wykaz nieruchomości, na których zlokalizowane mogą być wspólne projekty. W ramach dotychczasowej współpracy Poczta Polska przekazała partnerom z PKP listę 48 nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wspólne przedsięwzięcia.

- Model biznesowy nie jest jeszcze dokładnie sprecyzowany, ale wstępnie zakładamy dwa podstawowe rodzaje współpracy. W pierwszym będziemy tworzyć spółkę celową z PKP S.A. i razem budować centrum logistyczne i dystrybucyjne oraz drugi model czyli odkupienie od kolei gruntu i samodzielne prace. Ceny kupna zależały będą od rynkowej wyceny danej lokalizacji – powiedział Przemysław Sypniewski, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Zdaniem prezesa Sypniewskiego, przed Pocztą stoją nowe wyzwania wynikłe z zmian na światowym rynku dostarczania przesyłek.

- Obecnie usługi pocztowe ewoluują z rynku listów do rynku paczek. Jest to konsekwencja rosnącej popularności handlu e-commerce generującego wzrost wolumenów na rynku KEP, czyli przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych. Aby móc sprostać zmieniającemu się rynkowi musimy inwestować w nowe sortownie przesyłek i punkty logistyczne, gdyż bez nich w ciągu najbliższych lat sieć Poczty uległaby przeciążeniu, a czas dostawy przesyłek musiałby się wydłużyć. Naszym nadrzędnym celem jest stanie się firmą o zasięgu międzynarodowym, operatorem logistycznym koordynującym handel między Chinami i innymi państwami Azji a Europą – skonkludował prezes Sypniewski.

PODZIEL SIĘ