PLK kupuje rozjazdy do stacji w Porcie Gdańsk

PLK kupuje rozjazdy do stacji w Porcie Gdańsk

18 stycznia 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na dostawę rozjazdów zabudowanych w blokach na potrzeby modernizacji infrastruktury kolejowej w Porcie Gdańsk. To część dużego projektu poprawy dostępności portu.

Fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk

PLK chcą zabudować na terenie stacji kolejowych w porcie Gdańsk 212 nowych rozjazdów kolejowych oraz 7 części środkowych podwójnego połączenia torów i 2 skrzyżowania torów z podrozjazdnicami strunobetonowymi lub drewnianymi

Zamówienie podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje 150 rozjazdów, 4 części środkowe i 2 skrzyżowania. Drugie zamówienie dotyczy 62 rozjazdów i 3 części środkowe. PKP PLK wymaga by nowe rozjazdy były zabudowane i dostarczone w technologii blokowej. Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 75 mln zł.

Zarządca infrastruktury realizuje duży projekt modernizacji linii kolejowych w polskich portach. PLK zamierza wydać do 2020 r. 4 mld zł w poprawę infrastruktury na terenie 4 polskich portów. Inwestycje te finansowane są z funduszu „Łącząc Europę” (CEF). Równolegle modernizację infrastruktury dostępowej prowadzi Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Projekt obejmuje modernizację infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Zewnętrznym oraz prawobrzeżnej części Portu Wewnętrznego (rejon Basenu Górniczego oraz nabrzeża Przemysłowego).

Rozbudowana zostanie m.in. grupa torowa prowadząca do terminalu masowego spółki Port Północny, co doprowadzi do zwiększenia przepustowości kolejowej i usprawni bieżącą pracę eksploatacyjną na dedykowanej grupie, która w chwili obecnej generuje największy ruch kolejowy w Porcie Gdańsk.

PODZIEL SIĘ