UTK przypomina o wymianie uprawnień prowadzących pociągi

UTK przypomina o wymianie uprawnień prowadzących pociągi

06 lutego 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Prawa kierowania pojazdem kolejowym wystawione na podstawie rozporządzeń z 2004 r. i 2011 r. są ważne jedynie do 29 października 2018 r. Urząd Transportu Kolejowego wskazuje, w jaki sposób należy wystawić nowe prawa kierowania pojazdem kolejowym dla osób przechodzących ze stanowisk związanych z prowadzeniem pojazdu kolejowego na stanowisko prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe.

Fot. PKP Intercity

W wyniku implementacji dyrektywy o maszynistach (2007/59/WE) osoby zatrudnione na stanowiskach:

  • maszynisty pojazdów trakcyjnych,
  • maszynisty zakładowego,
  • kierowcy lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM,
  • kierowcy drezyny i wózka motorowego,
  • maszynisty wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej

muszą wymienić dotychczasowe uprawnienia, o czym już informowaliśmy w artykule Licencja i świadectwo maszynisty a prawo kierowania.

Przedsiębiorcy kolejowi, którzy posiadają jedynie świadectwo bezpieczeństwa i nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa albo autoryzacji bezpieczeństwa, od 30 października 2018 r. będą zatrudniać pracowników na stanowisku prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe.

Zgodnie z art. 22d ustawy o transporcie kolejowym oraz rozporządzeniem z 2014 r. pracownicy tacy powinni:

  • posiadać wymagane wykształcenie,
  • spełniać wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,
  • posiadać wymagane przygotowanie zawodowe,
  • zdać egzamin kwalifikacyjny
PODZIEL SIĘ