Dodatkowe kontrole UTK na ferie

Dodatkowe kontrole UTK na ferie

13 lutego 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Ferie zimowe są okresem zwiększonej liczby podróżnych na kolei. Największy ruch obserwowany jest w dniach rozpoczęcia i zakończenia ferii w poszczególnych województwach. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróży inspektorzy Urzędu Transportu Kolejowego przeprowadzają w tym czasie dodatkowe kontrole pociągów.

Fot. Mikołaj Manowski

Od 12 stycznia b.r. przeprowadzono kontrole ponad 50 pociągów na terenie całego kraju. Skontrolowano m. in. stan techniczny i oznakowanie pojazdów oraz warunki i komfort podróży. Stwierdzono nieliczne nieprawidłowości dotyczące głównie niesprawnych drzwi, braku odpowiedniego oznakowania wewnątrz pociągu lub niewłaściwych  warunków higieniczno-sanitarnych.

Przewoźnicy zostali zobowiązani przez Prezesa UTK do usunięcia powstałych naruszeń oraz prowadzenia stałej weryfikacji i podjęcia działań profilaktycznych w celu uniknięcia ponownych usterek. Działania takie będą prowadzone do 25 lutego, czyli do zakończenia ostatniej tury ferii zimowych.

Pasażerowie, którzy zauważą nieprawidłowości, mogą złożyć skargę do UTK. Można to zrobić za  pomocą formularza,  poprzez pocztę elektroniczną na adres [email protected], oraz  telefonicznie pod numerem 22 460 40 80.

Prezes UTK przyjmuje również zapytania i zgłoszenia w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. W tej sprawie można skontaktować się za pomocą formularza lub pod numerem telefonu 22 749 15 85.

PODZIEL SIĘ