Ignacy Góra: trzeba mówić, że zawód maszynisty jest atrakcyjny

Ignacy Góra: trzeba mówić, że zawód maszynisty jest atrakcyjny

22 lutego 2018
PODZIEL SIĘ

Według prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Ignacego Góry, w ubiegłym roku liczba maszynistów kolejowych wzrosła z 16,5 tys. do 17 tys. Aby młodzież chętnie wybierała ten zawód, powinna poznać jego zalety – zarobki drużyn trakcyjnych są wyższe od średnich wynagrodzeń w przemyśle.

Fot. Marek Mosiński

Ignacy Góra był jednym z moderatorów dzisiejszej „Debaty z Kurierem”, poświęconej szkoleniom maszynistów. Uczestnicy spotkania zastanawiali się jak wypełnić lukę spowodowaną odchodzeniem maszynistów na emerytury oraz niewielkim zainteresowaniem zawodem ze strony młodych Polaków.

Trudnością dla przewoźników kolejowych w procesach pozyskiwania nowych maszynistów jest m.in. szkolenie kandydatów. – Chcielibyśmy uświadomić przewoźników, że trzeba podejmować szkolenie nowych kandydatów na maszynistów, a szkolenie jest procesem długim, w mojej ocenie zbyt długim. Kiedyś istniały krótsze i bezpieczne programy szkolenia na świadectwo maszynisty. Osoby które je przeszły nie powodują zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego – mówi Ignacy Góra.

W ubiegłym roku przybyło ok. 500 nowych maszynistów. Biorąc pod uwagę wzrost pracy przewozowej w przewozach towarów i osób, potrzebnych będzie coraz więcej wykwalifikowanych pracowników do prowadznia pociągów. Zwłaszcza, że za kilka lat, kiedy skończą się prace modernizacyjne na sieci PLK i poprawi się przepustowość linii.

– 41 proc. maszynistów ma ponad 50 lat. To niepokojąca sytuacja, bo osoby te wkrótce będą przechodzić na emeryturę. Należy zastanowić się nad skróceniem czasu szkolenia poprzez uwzględnienie w programach nauczania - w szkołach o profilu kolejowym - części teoretycznej szkolenia nie tylko na licencję, ale też na świadectwo maszynisty. W szkołach mogłyby też odbywać się warsztaty praktyczne dla rewidenta taboru – twierdzi prezes UTK.

Zdaniem Ignacego Góry, młodzież powinna być bombardowana informacjami o tym jak atrakcyjny jest zawód maszynisty. Obsługa nowoczesnego pojazdu jest komfortowa i umożliwia korzystanie z nowoczesnych technologii. Wynagrodzenia w zespole drużyn trakcyjnych należą aktualnie do wysokich, nawet w porównaniu z średnimi zarobkami dla sektora przemysłowego.