Centrum Diagnostyki PLK otrzyma nowy sprzęt do badań

Centrum Diagnostyki PLK otrzyma nowy sprzęt do badań

01 marca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

W ramach programu utrzymaniowego PKP Polskie Linie Kolejowe doposażą również Centrum Diagnostyki, które odpowiada za sprawdzanie stanu technicznego infrastruktury kolejowej. PLK kupią nowe pojazdy i urządzenia do badań.

Fot. PKP PLK

W styczniu przyjęty został program utrzymania linii kolejowych z perspektywą do 2023 r. Po raz pierwszy zarządcy publicznej infrastruktury kolejowej mają zapewnione stabilne finansowanie, które pozwoli utrzymać dobre parametry zmodernizowanych linii.  Dzięki temu możliwa będzie likwidacja zaległości utrzymaniowych.

Program będzie realizowany przede wszystkim siłami PKP Polskich Linii Kolejowych oraz spółek zależnych zarządcy infrastruktury. Dla zapewnienia właściwego utrzymania linii konieczna jest też odpowiednia diagnostyka. PKP PLK zamierza w najbliższych latach doposażyć Centrum Diagnostyki, które bada stan techniczny infrastruktury.

– Lepiej wyposażone zostanie również Centrum Diagnostyki, które odpowiada za ocenę stanu technicznego infrastruktury kolejowej. W tym celu Centrum rozszerza asortyment diagnostyki technicznej pozyskując nowe pojazdy do: diagnostyki sieci trakcyjnej, diagnostyki automatyki kolejowej oraz inspekcji obiektów mostowych, a także urządzenia do badań geometrii toru oraz badań defektoskopowych szyn – zapewnił Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe przeznaczą ok. 250 mln zł na zakup specjalistycznych pojazdów i urządzeń do kontroli mostów i wiaduktów oraz sprawnego usuwania usterek na liniach kolejowych.

– Wszystkie zakupy planowane są do końca 2021 r. Inwestycje w sprzęt realizują również spółki zależne. Przykładowo, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe podpisało z Plasser&Theurer umowę na zakup wysokowydajnej podbijarki UNIMAT 09-32/4S Dynamic. Nowy sprzęt zapewni utrzymanie infrastruktury kolejowej, szczególnie na trasach powyżej 160 km/h – powiedział przedstawiciel PLK.