Żuławska Kolej Dojazdowa jak SKM?

Żuławska Kolej Dojazdowa jak SKM?

04 marca 2018 | Autor: Adam Brzozowski
PODZIEL SIĘ

Samorząd Sztutowa chce odbudować 20 km linii kolei wąskotorowej w celu połączenia  gminy z Krynicą Morską. Potrzebuje przekonać do tego pomysłu rząd, bowiem fragment linii będzie musiał przebiegać po moście nad kanałem żeglugowym na Mierzei Wiślanej.

Fot. WarXboT, Wikipedia

Do miejscowości turystycznych na Mierzei Wiślanej przyjeżdżają rok rocznie tysiące turystów. Według prognoz, po uruchomieniu kanału żeglugowego w Nowym Świecie, liczba wczasowiczów ulegnie zwielokrotnieniu. W związku z tym, że drogi na mierzei korkują się w każde wakacje, należy zadbać o nową infrastrukturę, która umożliwi sprawne przemieszczanie się turystów. Remedium na część bolączek komunikacyjnych regionu może stanowić rewitalizacja zlikwidowanej po II wojnie światowej linii wąskotorowej ze Sztutowa do Krynicy Morskiej. Aktualnie na mierzei funkcjonują pozostałe odcinki wąskiego toru, należące do Żuławskiej Kolei Dojazdowej, utrzymywanej przez członków Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych. Pociągi ŻKD w okresie letnim wożą pasażerów na trasach (Prawy Brzeg Wisły) Mikoszewo – Sztutowo oraz Nowy Dwór Gdański – Stegna. Każdego roku ŻKD przewozi 50-60 tys. wczasowiczów. W przyszłości miłośnicy kolei mogliby uruchamiać składy w wydłużonej relacji do Krynicy Morskiej. Tym samy kolej stałaby się nie tylko turystyczną atrakcją, ale środkiem transportu lokalnego.

Rewitalizacja tego, co pozostało

Zwolennikiem odbudowy brakującego 20-kilometrowego odcinka linii wąskotorowej jest Jakub Farinade, wójt gminy Sztutowo. –  Staram się przekonać decydentów, że warto ją odbudować i należy to zrobić podczas budowy kanału przez mierzeję. Jest to istotne, ponieważ część linii będzie musiała przebiegać po ewentualnym, planowanym moście drogowym nad kanałem. Musimy pamiętać, że kolej wąskotorowa jest już doskonałym produktem turystycznym. Za jego odbudową przemawiają również względy transportowe (dywersyfikacja środków transportowych na Mierzei Wiślanej), historyczne (rewitalizacja technicznej spuścizny) oraz ekologiczne – ograniczenie ruchu kołowego, a co za tym idzie emisji spalin – tłumaczy Farinade.

Według wójta Sztutowa zostały podjęte działania, aby odbudowa elementów linii kolejowej do Krynicy Morskiej – poprzez most drogowo-kolejowy – znalazły się w przygotowywanej przez resort gospodarki morskiej dokumentacji technicznej kanału żeglugowego.

– Przekop będzie realizowany przez Urząd Morski, a odbudowa odcinka kolei wąskotorowej Sztutowo – Krynica Morska byłaby wspólnym przedsięwzięciem administracji samorządowej oraz rządowej. Później linia może być zarządzana przez Pomorskie Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych – opowiada Jakub Farinade.

Degradacja postępuje

Koszty odtworzenia 20 km linii nie są jeszcze znane, ale wójt Sztutowa zapewnia, że można przy budowie nawierzchni linii wykorzystać infrastrukturę pozostałą z remontów linii normalnotorowych.

– Liczę, że kanał na mierzei będzie bodźcem do rozwoju całego regionu. Inwestycja zaplanowana przez resort gospodarki morskiej jest potrzebna, ponieważ Zalew Wiślany ulega ciągłej degradacji przyrodniczej i gospodarczej, a przez to praktycznie zanikł transport śródlądowy w regionie i zanika rybołówstwo. Przyjeżdża też do nas mniej turystów, a sama turystyka żeglarska bez swobodnego dostępu do Zatoki Gdańskiej nie ma żadnych szans rozwoju. Dzięki kanałowi powinien rozwinąć się też Port morski Elbląg, który dawniej był ważnym ośrodkiem gospodarczym, a dziś jego znaczenie jest marginalne – mówi Jakub Farinade.

Żuławska Kolej Dojazdowa (750 mm) powstała przez wyodrębnienie ze struktur PKP części Gdańskich Kolei Dojazdowych. Właścicielem ŻKD jest starostwo powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Obsługę kolejki zapewnia Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych, jeden z inicjatorów powstania ŻKD. W latach 2006-2008 operatorem kolejki było Stowarzyszenie Żuławskiej Kolei Dojazdowej. Ruch planowy po sieci ŻKD jest prowadzony w okresie maj, czerwiec i wrzesień w weekendy oraz w okresie letnich wakacji - codziennie, a w pozostałym czasie na zamówienie. Baza i zarząd kolei znajduje się w Nowym Dworze Gdańskim, w istniejącej lokomotywowni.

PODZIEL SIĘ