V edycja Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

V edycja Konferencji „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”

07 marca 2018
PODZIEL SIĘ

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich”, która odbędzie się 9 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Głównym organizatorem Konferencji jest Naukowe Koło Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Do współorganizatorów wydarzenia należą:  Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polska Fundacja Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum w Warszawie. Partnerem prawnym Konferencji jest Kancelaria Pawełczyk

Celem Konferencji jest poznanie i zrozumienie procesów zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych, wymiana poglądów i doświadczeń między przedstawicielami nauki, administracji oraz biznesu. Stanowi okazję do tego, by zainteresować studentów i doktorantów regulacją sektora kolejowego. Daje możliwość zidentyfikowania aktualnych wyzwań oraz kierunków zmian w sektorze transportu kolejowego.

Konferencja będzie obejmowała następujące obszary tematyczne:

  • Otwarty dostęp do infrastruktury kolejowej oraz dostęp do infrastruktury usługowej;
  • odpowiedzialność cywilna (kontraktowa i deliktowa) przewoźników kolejowych;
  • arbitraż i mediacja w transporcie kolejowym;
  • platforma ODR – narzędzie do rozwiązywania sporów online;
  • połączenia regionalne na styku województw (skomunikowanie, przesiadki, integracja taryfowa).

Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką Konferencji do rejestracji. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/aktualnosci/konferencje-seminaria-wyklady/v-ogolnopolska-konferencja-naukowa-konsument-na-rynku-kolejowych-przewozow-pasazerskich.html

Zapraszamy także wszystkie spółki kolejowe, stowarzyszenia, fundacje oraz osoby prywatne, które są zainteresowane tematyką konferencji do współpracy (kontakt z mgr. Marcinem Kraśniewskim, koordynatorem projektu, e-mail: marcin.krasniewski@unilodz.eu).

Więcej informacji na stronie konferencji.

Link do sprawozdania z IV. Edycji 26.4.2017 - https://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/43/154.pdf

Link do sprawozdania z III. edycji 25.5,2016 - https://www.wpia.uni.lodz.pl/files/news/252/sprawozdanie.konferencja.kolejowa.pdf

Link do sprawozdania z II. edycji 18 marca 2015 - http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/27/pdf/159.pdf

Link do sprawozdania z I. edycji 10 marca 2014 - http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/21/pdf/133.pdf

PODZIEL SIĘ