PKP LHS gotowe do przyjęcia pociągów z korytarza Południe – Zachód

PKP LHS gotowe do przyjęcia pociągów z korytarza Południe – Zachód

14 marca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Przedstawiciele kolei Iranu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Polski przedstawili w Warszawie założenia projektu nowego korytarza transportowego Południe – Zachód. Pierwszy testowy pociąg na nowej trasie ma dotrzeć do Euroterminalu Sławków w maju.

Fot. archiwum

Polska leży na budowanym obecnie nowym szlaku transportowym Południe – Zachód, który ma połączyć Indie, Iran z Europą przez Ukrainę, Gruzję i Azerbejdżan. Będzie to alternatywa dla Nowego Jedwabnego Szlaku Europa – Chiny. Nowa trasa Indie – Europa będzie łączyć linie kolejowe i drogi morskie. Towary w kontenerach z Indii będą docierały do portu w Bombaju, następnie statkami do irańskiego portu Bandar Abbas, skąd koleją będą dowożone przez Iran, Azerbejdżan i Gruzję do portów nad Morzem Czarnym. Dalej będą transportowane do portów ukraińskich, gdzie będą przeładowane na pociągi, którymi dotrą przez Linię Hutniczo – Siarkową do Euroterminalu Sławków. Nowy szlak będzie mieć też odnogi do Turcji i Rosji.

Polska uczestniczy w projekcie, gdyż infrastruktura zarządzana przez spółkę PKP LHS jest dobrze przystosowana do transportu ładunków kontenerami w tym kierunku.

– W Polsce w końcu lat 70 powstała Linia Hutniczo-Siarkowa, która stanowi idealny punk styku między liniami normalnotorowymi i szerokotorowymi. Perspektywy budowy szlaku Europa - Azja pozwolą rozwinąć relacje handlowe miedzy państwami położonymi na tej trasie. Każde państwo na szlaku będzie mieć udział w wymianie handlowej – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Polskim partnerem w tym międzynarodowym projekcie jest PKP LHS, która realizuje projekt inwestycyjny mający zwiększyć przepustowość szerokotorowej linii i prędkość handlową pociągów towarowych. Pierwszy testowy pociąg na nowym szlaku ma dotrzeć do Euroterminalu Sławków w maju.

–  W ubiegłym roku zanotowaliśmy 50% wzrost przewozów intermodalnych. Podejmujemy działania w celu wzrostu przepustowości naszej linii kolejowej. Rozmawialiśmy z Kolejami Ukraińskimi o współpracy. Chcemy by pod koniec roku przez polsko – ukraińskie przejście kolejowe przejeżdżało 12 par pociągów na dobę – powiedział Zbigniew Tracichleb, prezes PKP LHS.

Pod koniec stycznia 2018 r. spółka PKP LHS podpisała umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie finansowania programu inwestycyjnego o wartości blisko 300 mln zł, z czego 121 mln zł wyniesie kredyt z EBI. Głównym celem projektu jest automatyzacja linii 65, która poprawi bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów i pracowników oraz pozwoli zwiększyć przepustowość.  Łącznie do 2025 roku PKP LHS planuje zainwestować w modernizację infrastruktury i taboru ponad 800 mln zł.

W 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 10 mln 64 tys. ton towarów. Oznacza to wzrost o 110 tys. ton w porównaniu do wyników Spółki w poprzednim roku. W styczniu 2018 spółka osiągnęła kolejny rekord przewożąc ponad milion ton towarów, co daje ok. 30% wzrostu w porównaniu do stycznia 2017 roku.

PKP LHS analizuje obecnie projekty wydłużenia linii szerokotorowej do Gliwic lub Kędzierzyna a także elektryfikacji. Spółka w 2025 r. będzie musiała wymienić lokomotywy. Decyzja o ewentualnej elektryfikacji ma zapaść w przyszłym roku.

Duże inwestycje realizują też pozostałe spółki kolejowe uczestniczące w projekcie szlaku Południe – Zachód. Ukraina rozważa budowę nowego terminalu w Kowlu, który byłby połączony z przejściami kolejowymi w Brześciu i Izowie (dokąd dociera LHS). Gruzja i Iran modernizują swoje sieci kolejowe by zwiększyć prędkość handlową pociągów do 80 km/h. Budowana jest także nowa linia łącząca Azerbejdżan z Iranem. Inwestycje te zakończone mają być do 2020 r.

 

PODZIEL SIĘ