Cargotor planuje rozbudowę Rejonu Małaszewicze

Cargotor planuje rozbudowę Rejonu Małaszewicze

19 marca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Grupa PKP Cargo zapewnia, że jest przygotowana do powiększenia dotychczasowego terenu działania terminala kontenerowego w Małaszewiczach, w sytuacji gdyby rozwój zadań eksploatacyjnych przekroczyć miał istniejące obecnie rezerwy zdolności przerobowych.

Fot. Robert Wołczyk

O potrzebie zwiększenia przepustowości terminalu kontenerowego w Małaszewiczach w kontekście prognozowanego wzrostu przewozów intermodalnych przez przejście Brześć – Terespol od kilka lat mówią eksperci z branży logistycznej. Spółka Cargotor przygotowuje się do modernizacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze.

W latach 2018-2019 planowana jest modernizacja i rozbudowa terminala intermodalnego polegająca na wydłużeniu frontu przeładunkowego i placu składowego „B” oraz zamontowaniu drugiej suwnicy kołowej, która ma zostać kupiona. Rozpoczęto również modernizację płyty terminala w celu dostosowania jej do pracy urządzeń mobilnych.

Kolejny etap modernizacji planowany na lata 2019-2020 planowany obejmie przystosowanie do celów przeładunkowych i składowania toru szlakowego nr 901S. Celem tego projektu jest likwidacja wąskiego gardła oraz poprawa przepustowości korytarza nr 8 linii towarowych w rejonie wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią na styku systemu linii kolejowych 1435 mm oraz 1520 mm.

– W ramach projektu przebudowy i modernizacji Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze planowana jest przebudowa i modernizacja układów torowych „szerokich” 1520 mm – wydłużenie torów zdawczo‑odbiorczych do długości ok. 1050 m. oraz zwiększenie dopuszczalnych nacisków z 21,5 ton do 25 ton na oś. Zakłada się, ponadto kompleksową przebudowę układów torowych 1435 mm wraz ze zmianą sterowania z odcinkowego na obszarowe – poinformował Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

Cargotor podpisał już umowę na opracowanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla tej inwestycji. Prace przygotowawcze obejmą sporządzenie analiz społeczno-gospodarczych i analizy rynku usług transportowych oraz analizy stanu istniejącego infrastruktury, a także zidentyfikowanie i przeanalizowanie wariantów realizacji przedsięwzięcia, opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, wybranie wariantu do realizacji, wykonanie projektu budowlanego z uzgodnieniami oraz przygotowanie dokumentacji dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie wyników studium wykonalności Cargotor będzie starał się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

PODZIEL SIĘ