Pesa dostarczy wieloczłonowe tramwaje dla Śląska

Pesa dostarczy wieloczłonowe tramwaje dla Śląska

20 marca 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Tramwaje Śląskie zdecydowały się wybrać Pesę jako dostawcę nowych pojazdów. Bydgoski producent dostarczy tramwaje o długości 25 m i 65,54% niskiej podłogi oraz 32 m i 74,1% niskiej podłogi.

Fot. MacQtosh Wikimedia Commons

Tramwaje Śląskie zakończyły przetarg na zakup nowych wieloczłonowych pojazdów w tym 27, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych o długości minimalnej 22 m nie więcej niż 25 m oraz 8, przegubowych tramwajów jednokierunkowych, wieloczłonowych, niskopodłogowych o długości minimalnej 30 m nie więcej niż 32 m. Spółka zdecydowała się wybraź ofertę Pesy.

Druga oferta wniesiona przez konsorcjum Stadler i Solaris została odrzucona z powodów formalnych. Jak wyjaśnił rzecznik prasowy Tramwajów Śląskich Andrzej Zowada, w grudniu 2017 roku oferenci zostali wezwani przez spółkę do przedłużenia terminu związania ofertą. Konsorcjum Solaris Stadler przedłużyło termin związania ofertą jedynie do 16 stycznia 2018 roku, a nie jak żądały Tramwaje do 2 marca 2018 roku. Co więcej, oryginał oświadczenia wraz z aneksem do gwarancji wadialnej wpłynął do zamawiającego tydzień po ostatecznym terminie.

– Jak zauważyła KIO w wyroku z 6 lutego 2017 roku obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy aktualizuje się w sytuacji, w której na jego wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca takiej zgody nie wyrazi. Przy czym chodzi o wyrażenie zgody na warunkach określonych przez zmawiającego. W świetle powyższego zamawiający odrzucił ofertę konsorcjum Solaris Stadler i nie podlegała ona ocenie – powiedział Andrzej Zowada.

Dwa tygodnie temu Tramwaje Śląskie podpisała umowę z Modetransem na dostawę jednoczłonowych niskopodłogowych pojazdów. Poznańska spółka wyprodukuje dla Śląska 10 takich nietypowych tramwajów.

PODZIEL SIĘ