Do 11 kwietnia potrwa referendum strajkowe w PR

Do 11 kwietnia potrwa referendum strajkowe w PR

21 marca 2018
PODZIEL SIĘ

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce poinformował, że fiaskiem zakończyło się ponad 17-godzinne spotkanie strony społecznej z przedstawicielami zarządu Przewozów Regionalnych, w sprawie rekompensaty dla pracowników za brak podwyżek wynagrodzeń od 2013 r. Zarząd PR nie zgodził się też na wypłacenie 1000 zł premii kwartalnej.

Fot. Kuba Batorowicz
Związkowcy podkreślają, że wynagrodzenia pracowników spółki należą do najniższych na rynku kolejowym, a pozbawienie perspektywy poprawy ich sytuacji finansowej w połączeniu z luką pokoleniową stwarza realne zagrożenie masowych odejść wysoko wykwalifikowanych kadr.

Według ich relacji, zarząd spółki za wszelką cenę dążył do podpisania protokołu rozbieżności, a strona związkowa obstawała przy dalszych mediacjach, aby dojść do porozumienia. W konsekwencji zarząd wycofał się z wniosku o spisanie protokołu rozbieżności i ustalono z mediatorem kolejne spotkanie mediacyjne na 4 kwietnia.

– Pomimo wykazywania dobrej woli ze strony związków zawodowych nie korzystania na tym etapie z prawa do zorganizowania strajku ostrzegawczego i nieeskalowania konfliktu, zarząd spółki nie zgodził się na wypłatę niekwestionowanej przez strony premii kwartalnej w wysokości 1000 zł dla pracowników jeszcze przed świętami – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym, decyzją Central Związkowych będących w sporze zbiorowym z zarządem spółki zgodnie z Art. 20 ust.2 we wszystkich Oddziałach PR w dniach 22 marca – 11 kwietnia zostanie przeprowadzone referendum strajkowe. Pracownicy w referendum będą odpowiadali na pytanie:

„Czy jesteś za podjęciem akcji strajkowej w przypadku niezawarcia przez Zarząd Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. ze Związkami zawodowymi Porozumienia w sprawie będącej przedmiotem sporu zbiorowego w oparciu o żądania z dnia 5.02.2018 r.”