PR: propozycja podwyżek jest uczciwa i odpowiedzialna

PR: propozycja podwyżek jest uczciwa i odpowiedzialna

22 marca 2018 | Źródło: Przewozy Regionalne
PODZIEL SIĘ

Po zapowiedzi referendum strajkowego w Przewozach Regionalnych, zarząd spółki przedstawił własną wersję rozbieżności powstałych w negocjacjach ze stroną społeczną na temat wzrostu wynagrodzeń.

Fot. Przewozy Regionalne

Zarząd spółki w nadesłanym oświadczeniu przypomina, że kolejna sesja mediacji między PR a organizacjami związkowymi odbyła się na przełomie 20 i 21 marca. Pomimo zmodyfikowanej propozycji spółki w zakresie wysokości wynagrodzeń (szczególnie w 2018 r.) oraz gotowości do prowadzenia rozmów o modyfikacji systemu wynagrodzeń w kolejnych latach, część związków zawodowych zapowiedziała przeprowadzenie referendum strajkowego. Dodatkowo uwarunkowały one decyzję o braku ogłoszenia strajku ostrzegawczego wypłatą przez zarząd kwoty 1000 zł brutto dla każdego pracownika - przed terminem kolejnego spotkania, zaplanowanego na 10 kwietnia 2018.

Według Przewozów Regionalnych, w efekcie sesji mediacji strony zaprezentowały następujące stanowiska:

W celu wypracowania motywacyjnych rozwiązań płacowych, zarząd przewoźnika zaproponował powołanie zespołu roboczego z udziałem organizacji związkowych do opracowania modyfikacji systemu wynagradzania pracowników w spółce.

– Zarząd prowadził negocjacje w dobrej wierze, mając na względzie poprawę sytuacji finansowej pracowników i jednocześnie możliwości finansowe spółki, wynikające z warunków uzyskanej w 2015 r. przez spółkę pomocy publicznej w wysokości 770 303 500 zł. Władze spółki podkreślają, że propozycja wzrostu wynagrodzeń przedstawiona organizacjom związkowym jest uczciwa i odpowiedzialna biznesowo. Zarząd spółki, odpowiadając na oczekiwania pracowników, nie może pozwolić, by spełnienie postulatów organizacji związkowych zagroziło bezpieczeństwu miejsc pracy i stabilności spółki – czytamy w stanowisku PR.

Przewozy Regionalne są w trakcie restrukturyzacji, obarczonej jednocześnie stratą z lat ubiegłych w łącznej kwocie 1 203 689,64 tys. zł (według stanu na 31 grudnia 2017 roku).

– Z analizy finansowej spółki wynika, że realizacja postulatów organizacji związkowych mogłaby skutkować znacznym pogorszeniem sytuacji firmy, koniecznością sprzedaży kluczowych aktywów czy nawet utratą prawa własności nad istotną ich częścią – twierdzi zarząd PR.

Mediacje nadal trwają – kolejna runda zapowiedziana została na 10 kwietnia. – Tym bardziej niezrozumiała dla zarządu jest decyzja części związków zawodowych o przeprowadzeniu referendum strajkowego przed kolejną rundą rozmów – w sytuacji, kiedy nieznane są warunki porozumienia. Zarząd spółki podtrzymuje wolę współpracy i dalszego prowadzenia rozmów – informuje spółka.

PODZIEL SIĘ