Opole Wschodnie przystanek, wiadukt i estakada zostaną przebudowane

Opole Wschodnie przystanek, wiadukt i estakada zostaną przebudowane

22 marca 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PLK ogłosiły zamówienie na przebudowę wiaduktu kolejowego w stacji Opole Wschodnie. Zamówienie z projektem, obejmuje również rewitalizację estakady i roboty, w zakresie torów. Przebudowany zostanie peron na stacji Opole Wschodnie oraz wymienione urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego. Szacunkowa wartość wynosi ponad 35 mln zł.

Fot. MOs810 Wikimedia Commons

Zmodernizowany zostanie przystanek Opole Wschodnie. Przebudowany peron o dł. 150 m, z nową nawierzchnią będzie wyższy co ułatwi dostęp podróżnym do pociągów. Peron zostanie wyposażony w nowe elementy małej architektury – wiaty, ławki, kosze na śmieci, gabloty informacyjne. Zabudowa windy ułatwi dostęp osobom o ograniczonej mobilności oraz podróżnym z, cięższym bagażem, wózkami dziecięcymi lub rowerami. Na peronie zostanie zamontowane nowe oświetlenie.

Główny zakres to wzmocnienie i odnowienie wiaduktu kolejowego nad ul. Oleską wraz z estakadą. Tory biegnące na tym obiekcie zostaną dostosowane dla ruchu pociągów z prędkością do 120 km/godz. (towarowych do 100 km/godz.). Wymienionych zostanie 8 rozjazdów. Przebudowane tory umożliwią przejazd ciężkich składów towarowych o nacisku na oś 221 kN.

Jest to szczególnie ważne gdyż jest to trasa dla pociągów towarowych do elektrowni Opole i cementowni Odra. Roboty obejmą również wymianę konstrukcji i sieci trakcyjnej.

Opolski wiadukt kolejowy nad ul. Oleską jest obiektem wybudowanym w 1926 r. Wszystkie prace zarówno przy wiadukcie, estakadzie jak i przy przebudowie peronu mają zostać zaprojektowane i wykonane w sposób zharmonizowany architektonicznie z pozostałymi obiektami stacyjnymi. Roboty przy obiektach, znajdujących się w rejestrze ochrony zabytków, będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na linii 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów wraz z łącznicami” - przebudowa wiaduktu w km 6,420 wraz z rewitalizacją estakady i robotami towarzyszącymi w stacji Opole Wschodnie w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej” będzie realizowane w formule projektuj i buduj.

Termin składania ofert upływa 26 kwietnia 2018r. Szacunkowa wartość zamówienia netto wynosi 35,7 mln zł. Zadanie będzie finansowane ze środków budżetowych.

PODZIEL SIĘ