Chiński Worldwide Logistics Group inwestuje w polskie ATC Cargo

Chiński Worldwide Logistics Group inwestuje w polskie ATC Cargo

23 marca 2018 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Worldwide Logistics jest największym prywatnym operatorem logistycznym w Chinach z wolumenem ponad 600 tys. TEU obsłużonych w 2017 r. Chińczycy kupili 7,54 proc. akcji gdyńskiego operatora kontenerowego ATC Cargo, aby rozwinąć działalność w naszej części Europy w ramach programu „jeden pas, jedna droga”.

Fot. ATC Cargo

Jacky Lim, prezes Worldwide Logistics Group, informuje, że połączenie polskich i chińskich doświadczeń w zakresie transportu międzynarodowego to znaczący krok w realizacji idei „jednego pasa i jednej drogi”. Jego zdaniem Polska ma szansę stać się logistycznym sercem Europy, a Worldwide Logistics zamierza skorzystać z nadarzających się okoliczności.

Europejski rynek logistyczny z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Według Eurostatu, między 2006 r. a 2016 r. spośród głównych partnerów handlowych EU-28 największą stopę wzrostu odnotowano w przypadku eksportu do Chin, który zwiększył się prawie trzykrotnie. Tak samo po stronie importu: w latach 2006–2016 w UE-28, największe wzrosty odnotowano w przypadku przywozu z Państwa Środka (76 %). Z Chin pochodziła ponad jedna piąta (20,2 %) łącznego przywozu do UE-28 w 2016 r. i były one największym dostawcą towarów importowanych do UE-28. Udział Stanów Zjednoczonych w przywozie towarów do UE-28 (14,5 %) był o około 6 punktów procentowych niższy od udziału Chin. Jak podaje Eurostat, średni obrót handlowy Państwa Środka ze Starym Kontynentem przekracza 1 mld euro dziennie.

Według danych GUS, tylko w pierwszym półroczu 2017 r. import z Chin do Polski wzrósł o ponad 10,4% i osiągnął poziom 49,28 mld zł, zaś towary z Chin stanowiły 11,7% naszego krajowego importu. Jeszcze szybciej, bo o 19%, urósł w tym czasie polski eksport do Państwa Środka, sięgając wartości 12,5 mld zł.

– Wierzymy, że bliska współpraca między ATC Cargo a WWL pozwoli utworzyć przyczółek do ekspansji na rynki europejskie. Docelowo dzięki tej kooperacji mamy szansę na stworzenie liczącego się gracza na rynku europejskim – dodał Artur Jadeszko, prezes ATC Cargo.

W kwietniu 2017 r. porozumienie o współpracy w ramach rozwoju przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku zawarła z Worldwide Logistics także spółka PKP Cargo. Z ramienia przewoźnika porozumienie podpisał ówczesny prezes firmy Maciej Libiszewski.

Grupa ATC Cargo Grupa istnieje na polskim rynku TSL od 2006 roku, a od 2010 r. jest notowana w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. W 2016 roku spółka otworzyła Joint Venture w Chinach oraz uzyskała tam status NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier). W 2017 r. przychody spółki wyniosły ok. 190 mln zł.

PODZIEL SIĘ